Ingeborg Lunenburg

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Ingeborg  Lunenburg

mevr. I.M. Lunenburg

Functie

Docent, adviseur en auteur sociaal domein

Specialisatie

sociaal zekerheidsrecht

Biografie

Ingeborg Lunenburg is zelfstandig, opleider, adviseur en auteur op het gebied van het sociaal domein en sinds jaren als docent verbonden aan OSR juridische opleidingen.

Na haar studie was Ingeborg van 1993 tot 2004 werkzaam in verschillende functies bij gemeenten en daarom heeft zij veel oog voor de praktijk van de juridische regels. Van 2004 tot 2010 werkte zij bij Schulinck als hoofd Opleidingen. Naast een degelijke inhoudelijke kennis van de Participatiewet ligt haar specialisme bij de Wmo. Sinds 2016 valt ook de Jeugdwet in het werkpakket. Over deze wetten schrijft Ingeborg met regelmaat beleid. Daarbij gaat haar bijzondere belangstelling uit de bijzondere bijstand en het overige minimabeleid. Voor haar werkzaamheden geldt het juridisch kader als uitgangspunt. Verder is Ingeborg als docent verbonden aan SSR, het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht.

Ingeborg Lunenburg geeft de volgende cursussen:

Cursus Wmo 2015: van melding tot besluitname**

Met eigen inbreng van casuïstiek door de deelnemers
6 J (PO) Verdiepingsniveau

Leergang sociaal domein (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)*

Behandelt de nieuwe regels en gewijzigde wetgeving
15 J (PO) Basisniveau

Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht*

Erkend door Raad voor de Rechtsbijstand voor specialisatie sociaal zekerheidsrecht
20 J (PO) | 20 PE Basisniveau