Ray Geerling

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Ray  Geerling

dhr. R.V. Geerling

Functie

adviseur sociale zekerheid

Specialisatie

sociaal zekerheidsrecht

Biografie

Ray Geerling is meer dan dertig jaar werkzaam in de sociale zekerheid. Hij was onder meer werkzaam in diverse directiefuncties zowel in het werkveld van de private als de publieke sociale zekerheid. Zijn werkzaamheden als adviseur en interim-manager hebben zich bewogen in zowel de deelterreinen werk, inkomen en zorg van de sociale zekerheid. Als voorbeelden van de verrichtte werkzaamheden kan worden genoemd directeur Landelijke Veranderingsorganisatie en de Taskforce Kwaliteit Bijstand . Daarnaast heeft hij leiding gegeven aan vele reorganisatie-, veranderings- en innovatieprocessen in de private en publieke sociale zekerheid. De laatste tien jaar was hij onder meer in verschillende directiefuncties werkzaam bij uitkeringsorganisaties. Tevens heeft hij in de laatste vijftien jaar een groot aantal gemeenten geadviseerd over bedrijfsvoering, samenwerking en beleidsinnovatie.

Ray Geerling maakt tevens deel uit van een aantal redacties op het gebied van de sociale zekerheid en is auteur van verschillende publicaties op genoemd terrein. Hij is gedurende vele jaren werkzaam als zelfstandig docent en verbonden als opleider sociaal zekerheidsrecht aan onder meer OSR Juridische Opleidingen, SSR en de Bestuursacademie Nederland.

Ray Geerling geeft de volgende cursussen:

Cursus herziening Participatiewet*

In één dag op de hoogte van alle (beoogde) wijzigingen van de Participatiewet
5 PO J Basisniveau

Cursus Participatiewet*

Basis en actualiteiten over het sociale zekerheidsstelsel
5 J (PO) Basisniveau

Actualiteitencursus Participatiewet**

Nieuwste jurisprudentie en meest recente ontwikkelingen van wetgeving
5 J (PO) Verdiepingsniveau

Leergang sociaal domein (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)*

Behandelt de nieuwe regels en gewijzigde wetgeving
15 J (PO) Basisniveau

Basisopleiding sociaal zekerheidsrecht*

Erkend door Raad voor Rechtsbijstand voor specialisatie sociaal zekerheidsrecht
20 J (PO) | 20 PE Basisniveau