Intervisie voor advocaten en juristen

Terug naar overzicht
16 juli 2020

Samen met collega’s of vakgenoten leren van ervaringen, problemen, successen en uitdagingen in de werkpraktijk. Door middel van intervisie, een gestructureerde methodiek om vraagstukken over de dagelijkse praktijkvorming centraal te stellen, kun je deze vakbekwaamheid verder ontwikkelen.

Je kunt je intervisievaardigheden op verschillende manieren verder ontwikkelen. Een training intervisie kan klassikaal op locatie worden gevolgd, uiteraard op een veilige afstand van medecursisten en trainers. Maar de structuur van de methodiek leent zich ook uitstekend om de training digitaal te volgen.

Nieuwe inzichten

Tijdens de intervisietrainingen ervaren de deelnemers hoe intervisie werkt en krijgen zij input om dilemma’s tegemoet te treden met nieuwe inzichten en concrete acties. Deelnemers brengen zelf casuïstiek in die samen met de trainers stap voor stap volgens een effectieve structuur wordt besproken. Zo komen verschillende intervisiemethoden aan de orde. Ook bieden wij verschillende incompany mogelijkheden voor intervisie, zowel online als klassikaal. We streven daarbij altijd naar een oplossing op maat, bijvoorbeeld door aanvullend een interne opleiding voor gespreksleiders in te richten. Zo kunnen intervisiebijeenkomsten uiteindelijk(geheel of gedeeltelijk en naar wens) onder begeleiding van eigen collega’s voortgezet worden.

Voor iedere juridisch professional hebben wij een geschikte intervisietraining. Voor advocaten geldt dat zij na het volgen van een van de trainingen voldoen aan de kwaliteitstoetsen die de NOvA sinds dit jaar stelt.