Visie op leren

Bij OSR helpen we juristen verder in hun loopbaan. Hoe we dat doen? Door iedere cursist als een betere jurist naar buiten te laten lopen na afloop van de opleiding. Opleiden bij OSR betekent daarom meer dan de overdracht van kennis over (nieuwe) wetsartikelen of jurisprudentie. Samen met onze docenten zorgen we ervoor dat cursisten niet alleen meer weten aan het eind van de opleiding, maar dit ook kunnen toepassen in de praktijk. Dat doen we door te leren met en van elkaar, aan de hand van activerende werkvormen waarbij de praktijk altijd het uitgangspunt is.

Benieuwd naar de verschillende opleidingsvormen?

Ellen Blonk

030 - 231 53 14
[email protected]
Kantoor
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht
Deel deze pagina

Competenties

Onze visie op leren wordt gevormd door de overtuiging dat we cursisten tot een nog betere jurist kunnen opleiden door theorie en vaardigheden te combineren. De praktijk wijst uit dat inhoudelijke kennis alleen niet onderscheidend is en dat je als professional het verschil kunt maken door je kennis op de juiste manier te combineren met (beroeps-)vaardigheden. Deze kennis en vaardigheden vormen samen met je houding de competenties waarmee jij als jurist jouw bijdrage levert aan de rechtsstaat en die bovendien bepalend zijn voor het verloop van je eigen loopbaan.

Toepassen in de praktijk

Naast de integratie van kennis en vaardigheden is het uitgangspunt van al onze opleidingen dat je het geleerde direct moet kunnen toepassen in de praktijk. Wij zijn niet van de eindeloze theoretische verhandelingen zonder dat we je laten zien en voelen wat dit in de praktijk betekent. We maken de vertaling van de wetten, jurisprudentie en theorie naar het dagelijkse leven door deze te illustreren met casuïstiek. Deze kan door cursisten zelf ingebracht worden en onze docenten beschikken daarnaast ook altijd over een breed scala aan casussen om hun verhaal levendig te maken.

Onze docenten zijn zelf ook altijd werkzaam in de praktijk als advocaat, rechter, overheidsjurist, schadebehandelaar, verzekeraar of bedrijfsjurist. Het gros van de tijd besteden zij aan de werkzaamheden die vanuit deze rollen van hen gevraagd worden waarmee zij direct in de praktijk staan en diezelfde praktijk van de deelnemers kennen. Vanuit hun dagelijkse werk vinden zij de bevlogenheid om deze kennis en ervaring over te dragen aan onze cursisten. Docenten selecteren en instrueren wij op praktijkgerichtheid en na iedere cursus vragen wij in de evaluatie aan cursisten ook om aan te geven hoe zij deze praktijkgerichtheid van de docent hebben ervaren. Zijn cursisten en wij daar niet helemaal tevreden over, dan gaan we met de docent samen kijken hoe we de toepassing met de praktijk nog beter zichtbaar kunnen maken in de opleiding.

Opleidingsvorm

Onze uitdrukkelijke wens om kennis toepasbaar te maken in de praktijk, betekent iets voor de vorm van onze opleidingen. Alle cursussen, trainingen en leergangen bevatten een mix van theorie, casuïstiek en het verwerken daarvan. Onze opleidingen zijn daarom altijd interactief. Ook bij digitale lesdagen maken we gebruik van interactie tussen de docent en cursisten en stimuleren we uitwisseling van inzichten tussen cursisten onderling. Bij OSR vind je daarom bijna geen webinars, maar kun je wel online deelnemen aan een cursus in een virtual classroom.

Interactie tussen docenten en cursisten en cursisten onderling worden gestimuleerd door de inzet van activerende werkvormen. Een aantal jaar geleden is OSR begonnen met het trainen van docenten in het toepassen van deze activerende werkvormen. De reacties van docenten die deze trainingen hebben gevolgd zijn erg enthousiast, zij merken dat cursisten niet alleen meer betrokken zijn, maar ook dat de opgedane kennis beter “landt” en langer beklijft.

Optimale rechtsstaat

Wij zijn er van overtuigd dat we op deze manier met onze opleidingen een bijdrage kunnen leveren aan een optimale rechtsstaat. Want hoe beter geëquipeerd je bent als jurist, des te krachtiger is jouw rol in vrijheid, rechtsgelijkheid en rechtszekerheid.

De onderliggende waarden vinden wij essentieel voor een goed leerproces:

  • cursisten leren met en van elkaar
  • cursisten leren het best door de inzet van activerende werkvormen
  • voor een goede toepassing van het geleerde is de praktijk altijd ons uitgangspunt