Praktijkgericht

Nieuwe wetgeving of jurisprudentie zonder de juiste context is niet makkelijk te onthouden, laat staan toe te passen. Naast praktijkvoorbeelden bieden onze opleidingen daarom ook veel casuïstiek waar docent en cursisten concreet mee aan de slag gaan. De ene cursus biedt daarvoor meer mogelijkheden dan de andere, maar bij iedere opleidingsvorm biedt de docent relevante casuïstiek en dagen we je uit om morgen toe te passen wat je vandaag geleerd hebt.

Cursusaanbod

cursusaanbod

Ellen Blonk

030 231 53 14
[email protected]
Kantoor
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht

Praktijk

In alle opleidingen van OSR brengen we de praktijk het leslokaal in door relevante praktijkvoorbeelden en casuïstiek aan te bieden. Aangezien onze docenten in het dagelijks leven een rol als juridisch professional vervullen, hebben zij altijd en direct toegang tot de praktijk. Zij weten wat het is om als advocaat, overheidsjurist, verzekeraar, medewerker bezwaar en beroep of als professional in een andere juridische context te functioneren. Zij zien ook welke situaties of problemen zij én de cursisten in hun praktijk tegenkomen en welke potentiële oplossingen of manieren om het te benaderen, hiervoor geschikt zijn.

Naast de rol van docent is de actieve participatie van de deelnemers cruciaal bij het praktijkgericht aanbieden van een opleiding. Een cursist leert het meest als hij de link van het geleerde kan leggen met zijn eigen praktijk. Dat gebeurt doordat cursisten worden gevraagd om een casus mee te nemen of vooraf in te brengen zodat de docent deze kan behandelen. Daarnaast kunnen zelf ingebrachte casussen ook in groepsverband worden behandeld als deze de goede aansluiting bij de aangeboden theorie van de cursusdag bieden.

Vaardigheidstrainingen

Voor de vaardigheidstrainingen werken wij samen met een aantal professionele trainingsbureaus en zelfstandig trainers. De twee belangrijkste trainingsbureaus waar wij mee samenwerken zijn het Centrum voor Conflicthantering (CvC) en Spijkman Training. Bij deze bureaus zijn diverse trainers aangesloten die niet alleen van trainen hun beroep hebben gemaakt, maar ook een juridische achtergrond hebben en dus heel specifiek de thematiek van onze cursisten doorgronden en herkennen.

Optimaal praktijkgericht zijn onze vaardigheidstrainingen “effectief optreden ter zitting”. Deze trainingen worden gegeven door een docentenduo bestaande uit een professionele trainer met juridische achtergrond en daarnaast een rechter. Deelnemers gaan na uitleg van de theorie meteen aan de slag in rollenspellen waarmee zij het geleerde in de praktijk kunnen toepassen met een echte rechter als tegenpartij. Dit is inclusief de toga waarmee de situatie in de rechtbank optimaal wordt nagebootst zodat cursisten echt kunnen voelen hoe het is om voor de rechter te staan met je verhaal. De lessen die hieruit getrokken kunnen worden zijn extreem waardevol voor cursisten en deze trainingen scoren daarom heel hoog in de evaluaties van de deelnemers.

Docenten uit de praktijk

Alle docenten bij OSR zijn naast hun bijdrage voor OSR in de praktijk werkzaam als rechter, advocaat, bedrijfsjurist, overheidsjurist, verzekeraar, schadebehandelaar, trainer of in een andere rol betrokken bij de rechtsstaat.

Praktijkgerichtheid

Al onze cursusdagen worden geëvalueerd en een van de belangrijkste vragen die we daarbij aan cursisten stellen is hoe zij de praktijkgerichtheid van de betreffende cursus of training hebben ervaren. We vragen dan concreet hoe zij vinden dat docenten eigen inbreng stimuleren, praktijkvoorbeelden geven en aan de slag gaan met casuïstiek.

Meer dan een derde van alle cursisten vindt dat docenten de eigen inbreng uitstekend stimuleren en de helft vindt dat docenten dit goed doen. Gemiddeld scoren docenten op dit onderdeel een 8,3.

Voor wat betreft het geven van praktijkvoorbeelden en inbrengen van casuïstiek is de gemiddelde waardering nog hoger met een 8,4. Met deze evaluaties zien wij ons bevestigd in de werkwijze waar wij met onze docenten voor gekozen hebben om een opleiding bij OSR optimaal praktijkgericht te maken.