Online cursus Wwft voor advocatenkantoren

Startdatum11 december 2024
LocatieOnline
Aantal lesdagen1
Uiterste inschrijfdatum 13 november 2024
PO punten3 J (PO)
Online cursus Wwft voor advocatenkantoren Kennisdeling wordt afgewisseld met quizzes en behandeling van praktijkvoorbeelden.
300,- (excl. BTW)

Startdatum:


Direct inschrijven

3

Verplichting uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Iedere advocaat dient op de hoogte te zijn van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Bij bepaalde aangewezen diensten moet je als advocaat de cliënt identificeren en de identiteit verifiëren. Ook moet in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties worden gemeld. Het is dan ook van belang dat je weet welke diensten onder de werking van de Wwft vallen en dat je de voorgeschreven verplichtingen kunt uitvoeren en naleven.

Tijdens deze online cursus gaan de docenten Suzanne Hendrickx en Bas Martens in op de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten. Denk dan bijvoorbeeld aan de verplichtingen die de wet oplegt. Ook de verhouding meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die het gevolg zijn geweest van de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn (AMLD) komen aan bod. Op een systematische en praktische wijze worden de verplichtingen en de te volgen stappen doorgenomen en is er aandacht voor het risicomanagement-beleid van het advocatenkantoor. Tenslotte wordt in deze cursus gekeken naar de invoering van het UBO-register.

Wat is de doelgroep?

De cursus is ontwikkeld voor advocaten, advocatenkantoren, Wwft-verantwoordelijkheden en compliance-officers bij advocatenkantoren.

Wat is de cursusvorm?

Deze cursus bestaat uit een online bijeenkomst van drie uur. De docenten wisselen kennisdeling af met een quiz en de behandeling van voorbeelden en praktijkvragen. Ook worden veel casuïstiek en voorbeelden uit de rechtspraak behandeld. De cursus is na afloop ook terug te kijken. Via Canvas, ons digitale leermanagementsysteem, bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen en kwesties voor te leggen.

Wie zijn de docenten?

Suzanne Hendrickx
Bas Martens

Wat leer je tijdens de cursus Wwft?

Na afloop van deze cursus:

 • ben je in staat om te herkennen welke diensten onder de werking van de Wwft vallen (en welk soort diensten en handelingen beslist niet);
 • kun je in situaties waar de Wwft van toepassing is de voorgeschreven verplichtingen uitvoeren en naleven.

Wat ontvang je na afronding van de cursus Wwft?

Na afronding van deze cursus en het met goed gevolg beantwoorden van een toets met drie meerkeuzevragen per sessie, ontvang je:

 • bewijs van deelname:
 • 3 PO J-punten.

Hoe werkt een online lesdag?

Om deel te nemen aan deze online cursus heb je een tablet, laptop of desktop nodig. Het is mogelijk om beeld en geluid met elkaar te delen; daarvoor moet je beschikken over een microfoon en webcam. Beschik je daar niet over, dan kun je meekijken en luisteren en via de chatfunctionaliteit vragen stellen om zo toch actief te kunnen deelnemen.

Na inschrijving ontvang je van ons een uitnodiging met daarin een link naar het online evenement. Ook krijg je van ons instructies voor het inloggen en testen van de verbinding voorafgaand aan de bijeenkomst.

Datum Tijd
11 december 2024 09:00 uur - 12:15 uur

Inhoud


Aan bod komen de volgende onderwerpen:

 • Toepasselijkheid Wwft
 • Cliëntenonderzoek
 • Uitleg begrippen UBO en PEP
 • Wanneer is een transactie “ongebruikelijk”?
 • Meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht
 • Toezicht door de Toezichthouder
 • Boetes
 • Casusposities
 • Relevante (tuchtrechtelijke) jurisprudentie
 • Actualiteiten Wwft 2020



Gedurende de cursus zal door middel van pollvragen de theorie worden getoetst aan de praktijk.

Materiaal


Voorafgaand aan de training krijg je digitale lesmateriaal dat beschikbaar is via onze online leeromgeving Canvas. De hand-out van de powerpoint ontvang je na de cursusdag.

 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Nuttig en praktisch ingestoken
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Prima cursus. Interessante jurisprudentie en goede verwerking van actualiteiten.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Het is een goede opleiding. Er worden veel concrete voorbeelden gegeven. Er is ook voldoende afwisseling met de quiz-vragen die worden gesteld.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Goede Wwft cursus, praktisch ingestoken en voldoende relevant / aansprekend voor advocaten die niet of nauwelijks Wwft zaken behandelen. De docenten waren kundig en doceren vlot.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Duidelijke en prettige uitleg van de docenten over de relevante onderwerpen.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Praktisch en inhoudelijk prima!
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Ik zag er erg tegen op omdat dit voor mij als enige advocaat op mijn eigen kantoor een verplicht jaarlijks nummer is. Ik behandel geen wwft zaken. Gelukkig was de presentatie erg boeiend en prettig!
 • Arthur Hol - Beoordeling: 10/10
  Zeer deskundige trainers, goede praktijkvoorbeelden en genoeg ruimte voor interactie en vragen. Ook de chatfunctie werd goed ingezet!
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  De cursus was zeer levendig en zeer op de praktijk toegespitst. Hulde aan de inleiders. Ze wisten mijn aandacht gedurende de gehele cursus geboeid vast te houden. Hulde!
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Prima, fijn dat de cursus online werd gegeven. Ondanks dat deze cursus voor mij slechts een verplicht nummer is (ons kantoor doet nooit een Wwft zaak) heb ik er qua kantoororganisatie toch iets van opgestoken.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Leerzaam. Alles werd helder en duidelijk uitgelegd.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  De opleiding was goed. De docenten werken prettig samen. Het tempo is goed. Ze gebruiken veel voorbeelden.
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  inhoudelijk prima en leerzaam. Docenten brachten de stof boeiend. Qua tijdsduur te lang om concentratie te bewaren,
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Goed
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Prima opleiding, prima docenten, die inderdaad - zoals Bas ook aangaf - van een wat droge materie toch een prima te volgen verhaal hebben gemaakt. compliment!
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  De docenten waren welbespraakt en duidelijk, af en toe had ik behoefte aan een benadering die meer vanuit de kern van de regelgeving wordt gegeven. Los daarvan een prettige en nuttige cursus.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Prima en onderhoudend
 • Anoniem - Beoordeling: 4/10
  Ontzettend droog. Veel lag voor de hand. Geen aansprekende voorbeelden, nauwelijks interactie (afgezien van een soort quizjes waar dan in de chat op beantwoord mocht worden - geen levendige discussies over ethiek, niets dan droge kost.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Prettige docenten, inhoudelijk goed verzorgd en communicatie verliep positief.
 • Ben Bloemendal - Beoordeling: 8/10
  Goede heldere informatie door beide cursusleiders.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  zeer nuttige en volledige cursus. Jammer dat we tijd te kort kwamen voor de casus en het quizje, maar evengoed zeer leerzaam. Goed gepresenteerd, goede koppeling met de praktijk. Ook de vragen tussendoor aan het 'publiek' werkte goed.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  was okay!
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  prima cursus, leuk en leerzaam
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Levendige sprekers bij een toch wat droog onderwerp dus erg prettig om naar te luisteren.
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  prima presentatie waardoor het belang van voor het onderwerp op een hoger niveau werd getild
 • Eugène Ong - Beoordeling: 9/10
  prima presentatie; leuke interactie en sprekende voorbeelden. Goed ook om er een dubbelpresentatie van te maken. is veel levendiger.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Interessant en actueel voor de advocatenpraktijk en niet om vrolijk van te worden. De wetten zijn best een zware last voor een kleine advocatenpraktijk. Bijvoorbeeld: veel instanties gebruiken het BSN en vragen om een BSN. Tegelijk is het blijkbaar niet toegestaan om een BSN in je dossier te bewaren. De verplichtingen van een advocaat vloeien uit meerdere bronnen voort. Dat is stresserend. Ik begrijp zeker wel dat de aangesneden problematiek acrtueel en relevant voor een advocaat is! Wat ik mis, is een beetje begrip voor de positie van een klein kantoor
 • Jeroen Los - Beoordeling: 8/10
  Prima. Compleet, overzichtelijk en praktisch.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  goede cursus met deskundige docenten die op een prettige en heldere manier uitleggen. Heb zelf niet veel te maken met de WWFT maar was toch interessant!
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Positief, soms was het tempo te hoog
 • Ilija Petkovski - Beoordeling: 9/10
  Een prima cursus om weer even alles bij te spijkeren. Voor de advocaten die geen WWFT zaken doen blijft de leerstof lastig. Goede docenten die duidelijk praten en de vragen goed beantwoorden.
 • Mopje Melchers - Beoordeling: 10/10
  Presentatie was uitstekend, de beide docenten wisselden elkaar af als waren zij een rapduo. De quizzen waren leuk om te doen, vormden een goed intermezzo. Het was voorbij voordat je erg in had. De PowerPoint presentatie is goed te gebruiken als naslagwerk.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Leuke en leerzame cursus. Goede docenten die de aandacht (online) vast konden houden. Genoeg praktijkvoorbeelden en leuk dat er met een quiz via Socrative werd gewerkt.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  nuttige cursus van ervaren inleiders
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Ik vond het een praktisch en ook op een leuke manier gepresenteerd.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Goed, goede sprekers, duidelijk verhaal
 • Anoniem - Beoordeling: 10/10
  Prima cursus
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  het was een beetje krakkemikig via zoom maar daardoor ook wel charmant. de opleiding zelf was net als vorig jaar nuttig, to the point en prettig ingericht op het publiek.
 • Dennis Coppens - Beoordeling: 8/10
  prima
 • Edwin Breetveld - Beoordeling: 7/10
  Suzanne en Bas vond ik prima. Het geluid was slecht en de verbinding viel ook een aantal malen weg dus dat kan beter. Ik houd mij voornamelijk bezig met strafrecht dus de cursus was vor mij slechts zijdelings van belang desondanks heb ik een globaal beeld gekregen van de Wwft.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Een inhoudelijk goede cursus gericht op de praktische kanten voor de advocatuur. Prettige, rustige en vakbekwame docenten die goed op elkaar zijn ingespeeld.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  De inhoud van de cursus was verhelderend. Het online volgen van een cursus blijft wat problematisch. Er waren internetproblemen bij docenten en deelnemers, en dat leidt nogal eens af. Maar iedereen ging er soepel en constructief mee om.
 • Anoniem - Beoordeling: 6/10
  Ik vond de opleiding door de techniek lastig te volgen. De verbinding viel helaas geregeld uit of was slecht. Het onderwerp is daarbij taai hetgeen een sessie van 3 uur hoegenaamd een uitdaging maakt.
 • Marianne Smits - Beoordeling: 9/10
  Prettig tempo; lekker practisch en veel ruimte voor vragen zowel hoorbaar als via de chat. Het bijwonen van dit soort cursussen achter mijn eigen bureau lijkt mij een blijvertje. Ik kan mij dan beter concentreren.
 • John Pelle - Beoordeling: 9/10
  Een prettige, heldere en overzichtelijke cursus waarbij de opgedane kennis goed is te gebruiken in de praktijk.
 • Stephan Verhoeven - Beoordeling: 8/10
  Cursus Wwft was erg goed. Ik heb weinig/niet van doen met Wwft-opdrachten en ben niet goed ingevoerd in de materie. Het tempo was prima voor mij (niet te snel) en docenten legden een en ander helder en overzichtelijk uit.
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  De opleiding was redelijk. Met name de techniek liet het soms wat afweten. Zo waren de docenten soms slecht te verstaan. Dit kwam ook doordat men voor een camera stond met een microfoon. Dit had beter gekund en ik heb dit bij de concurrenten ook al veel beter gezien. Ook de keuze om de vragen via de chat te stellen was onhandig. Op sommige momenten was de flow uit de presentatie.
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  Op zich inhoudelijk interessant en goed dat de cursus door twee mensen werd gegeven, die allebei verstand van zaken hebben. De cursus verliep wel erg rommelig vanwege regelmatige technische problemen (geluid). Ook vind ik het een beetje raar als 1 van de docenten tijdens de cursus reageert op zijn/haar telefoon.
 • Christa Kamp - Beoordeling: 7/10
  interessant. Kritiekpuntje is dat het voor mij alleen wel echt een meerwaarde gehad zou hebben als ik de sheets van tevoren had gekregen.
 • Veldstra - Beoordeling: 7/10
  Inhoudelijk behoorlijk wat van opgestoken. Het is wel goed om interactie te willen, maar daar moet de hoeveelheid cursusmateriaal beter op worden afgestemd. Met ruim 70 deelnemers moet interactie ook gestructureerder worden afgesproken. Daardoor kwamen docenten in tijdnood. Techniek af en toe mankementueus, daardoor ook een kwartier later begonnen..

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Deel deze pagina