Suzanne Hendrickx

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Suzanne  Hendrickx

mevr. mr. S.A.A. Hendrickx

Functie

Co Owner van Advius advies en compliance voor advocatenkantoren, Advocaat en stafjurist bij het Bureau van de Haagse Orde van Advocaten

Specialisatie

Wwft

Biografie

Mr. S.A.A. Hendrickx
Suzanne Hendrickx is in april 2000 beëdigd tot advocaat en heeft zeven jaar gewerkt bij een van de grotere advocatenkantoren in Leiden. In 2007 is zij als advocaat en stafjurist gaan werken bij het Bureau van de Haagse Orde van Advocaten.

Suzanne is voorts Penningmeester in het bestuur van de Stichting Permanente Opleiding van de Haagse Orde van Advocaten en organiseert gemiddeld zo’n 20 cursussen per jaar voor de Haagse balie. Sinds 2015 fungeert zij zelf ook als docent op het gebied van compliance en tucht- en gedragsrecht. Zij heeft zowel in house opleidingen verzorgd als lesmiddagen voor de Stichting Permanente Opleiding.

Suzanne vormt samen met een collega het Kenniscentrum WWFT, vraagbaak voor de Nederlandse advocatuur op het gebied van WWFT vraagstukken.

Nevenfuncties

Penningmeester Stichting Permanente Opleiding Haagse Orde van Advocaten
Secretaris Stichting Joost Fransen van der Lindenspoort Leiden
Lid klachtencommissie Radius


Co Owner van Advius advies en compliance voor advocatenkantoren, Advocaat en stafjurist bij het Bureau van de Haagse Orde van Advocaten

Suzanne Hendrickx geeft de volgende cursussen:

Online cursus Wwft voor advocatenkantoren

Kennisdeling wordt afgewisseld met quizzes en behandeling van praktijkvoorbeelden.
3 J (PO) Onbekend