Bas Martens

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Bas  Martens

dhr. mr. B.D.W. Martens

Functie

Advocaat Delissen Martens

Specialisatie

Wwft

Biografie

Bas is strafpleiter in commune strafzaken en militaire zaken (straf-, rechtspositie, letsel). Hij geeft leiding aan het Strafrecht team. Bas behandelt strafzaken, zowel commuun als fiscaal economisch. Daarnaast verleent hij bijstand aan veteranen in schadevergoedingszaken.

Van oktober 2012 tot november 2015 was Bas Martens Deken van de Haagse Orde van Advocaten. Als bestuurder en toezichthouder heeft hij veel ervaring met compliance-vraagstukken. Hij is docent op het gebied van de anti-witwasregelgeving en het gedragsrecht voor advocaten. Hij adviseert en begeleidt advocaten op het gebied van hun kantoororganisatie en bij tuchtrechtelijke problemen en beroepsaansprakelijkheid.

Bas Martens geeft de volgende cursussen:

Cursus Wwft voor Praktizijnssociëteit

2 J PO Onbekend

Online cursus Wwft voor advocatenkantoren

Online cursus van drie uur waarin docenten kennisdeling afwisselen met quizzes en behandeling van praktijkvoorbeelden.
3 J (PO) Onbekend