Beroepsopleiding legal mediator en ADR-specialist

Startdata 4 september 2024
Aantal lesdagen20
PO punten99 NJ (PO) + 1 J (PO)
Nieuw
Beroepsopleiding legal mediator en ADR-specialist Leer samen met andere advocaten het vak van mediation van zeer ervaren trainers
Vanaf 10500,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

100

Mediation- en ADR-vaardigheden voor advocaten

Je besteedt veel tijd aan adviseren, onderhandelen, (juridische) oplossingen aanreiken en - als het niet anders kan - het voeren van juridische procedures. Het is op basis van de gedragsregels ook jouw taak als advocaat om partijen tot elkaar brengen en conflictoplossingsstrategieën toe te passen als dat het beste is voor cliënten of voor het geschil. Duurzame oplossingen van conflicten vragen naast een juridische benadering, in belangrijke mate ook een oplossing voor de wederzijdse belangen en behoeften van partijen. Dat maakt een combinatie van tussenpartijdige begeleiding en bovenpartijdige interventies noodzakelijk. Om dat te realiseren én goed in te zetten dien je als advocaat over de juiste mediation- en ADR-vaardigheden te beschikken.

Mediation is niet meer weg te denken uit de juridische dienstverlening. Ook de rechterlijke macht is binnen het bestuursrecht met ‘Maatschappelijk effectieve rechtspraak’ (bekend geworden onder de naam ‘De Nieuwe Zaaksbehandeling’) deze weg ingeslagen. In het civiele recht zie je dat steeds meer rechters onderhandelingsinterventies verrichten op basis van de 'Harvard/methode'. Het is daarom van groot belang dat advocaten dezelfde 'conflicttaal' spreken als de rechter.

De advocatuur kan dus niet achterblijven. De markt vraagt om ‘hybride’ oplossingen en creatieve combinaties van interventies in het begeleiden van conflicten. Als advocaat kun je daarom niet meer om mediation en vaardigheden op het gebied van ‘Alternative Dispute Resolution’ (ADR) heen. In de beroepsopleiding legal mediator en ADR-specialist doe je kennis op over, en werk je aan deze vaardigheden. Deze maak je je eigen en daarnaast werk je aan jouw houding waardoor je effectiever en efficiënter gaat werken.

Na het volgen van deze beroepsopleiding maak je zelf de keuze of je het MfN-examen aflegt om daarmee gecertificeerd MfN-mediator te worden.
Het afleggen van dit examen is geen verplichting na het volgen van deze beroepsopleiding, maar wel wanneer je een gecertificeerd MfN-mediator wilt worden.

Wat is de doelgroep?

De Beroepsopleiding legal mediator en ADR-specialist is ontwikkeld voor advocaten. Daarbij maakt het niet uit op welk(e) rechtsgebied(en) je geregistreerd staat en werkzaam bent.

Wat is de cursusvorm?

De Beroepsopleiding legal mediator en ADR-specialist is een intensief en volwaardig opleidingsprogramma dat is samengesteld uit 20 klassikale bijeenkomsten van een dag, verdeeld over 6 modules.

Tijdens iedere module wordt er aandacht besteed aan de verschillende onderdelen van het mediationproces. Naast kennisoverdracht werk je intensief aan de houding van mediator en jouw vaardigheden. Dat doe je aan de hand van oefeningen en simulaties in tweetallen, kleine groepjes of plenair.

De groepen zijn klein en bestaan uit maximaal 16 personen. De persoonlijke feedback die je tijdens de bijeenkomsten van de trainers en jouw medecursisten krijgt, zorgt voor een optimaal leerrendement.

Studiemateriaal

Je bereidt elke bijeenkomst voor aan de hand van voorgeschreven studiemateriaal (e-learnings, videofragmenten en achtergrondliteratuur). Het studiemateriaal bieden we aan via onze online leeromgeving. Ook ontvang je een overzicht met benodigde boeken voor deze opleiding, deze dien je zelf aan te schaffen.

Wie zijn de trainers?

De Beroepsopleiding legal mediator en ADR-specialist wordt verzorgd door ervaren trainers met een juridische achtergrond die ook professional zijn in de mediation- en ADR-praktijk. Zij zijn in staat jou optimaal te begeleiden in jouw leerproces en om de kennis te vertalen naar de praktijk.

De trainers zijn:

Wat leer je tijdens de Beroepsopleiding legal mediator en ADR-specialist?

Na afloop van module 1:

 • weet je wat een conflict is en welke conflictstijlen onderscheiden worden;
 • kun je het 7-1 model van conflictdiagnose toepassen;
 • ken je het palet en ADR-methoden en weet je wanneer je welke methode gebruikt.

Na afloop van module 2:

 • kun je de positionele onderhandelprincipes benoemen;
 • ken je de Harvard onderhandelprincipes;
 • weet je welke fases in het onderhandelingsproces onderscheiden worden;
 • kun je van standpunten naar belangen redeneren;
 • kun je het principe van het Beste Alternatief Zonder Overeenstemming (BAZO) uitleggen;
 • Ken je de verschillende dynamieken binnen het onderhandelingsproces.

Na afloop van module 3:

 • weet je hoe je kunt omgaan met conflicten en ken je de grondhouding en ethiek van de mediator;
 • Kun je de verschillende fases binnen het mediationproces benoemen;
 • ken je het belang van communicatie en kun je omgaan met emoties en tegenoverdracht;
 • Kun je omgaan met niet-effectieve communicatie;
 • Ben je op de hoogte van de juridische aspecten van mediation;

Na afloop van module 4:

 • kun je de beginselen van conflictadvisering benoemen;
 • ken je de uitgangspunten van een professioneel mediationvoorstel;
 • Kun je uitleggen hoe het stappenplan van een verwijzingsgesprek eruit ziet.

Na afloop van module 5:

 • Weet je wat mediation advocacy inhoudt;
 • weet je wat de rol van de jurist bij de verschillende methoden van ADR is;
 • kun je het verschil uitleggen tussen effectieve en minder effectieve partijbegeleiding;
 • weet je hoe je controle kunt houden en kunt meebewegen met de cliënt;
 • weet je hoe je je cliënt kunt coachen.

Na afloop van module 6:

 • Weet je precies wat je kunt verwachten tijdens het assessment van de MfN en de daarop volgende accreditatie;
 • weet je hoe je na de opleiding een praktijk als mediator op kunt zetten.
 • ben je klaar om te starten als professioneel legal mediator.

Wat ontvang je na afronding van de Beroepsopleiding legal mediator en ADR-specialist?

Per deelgenomen bijeenkomst ontvang je 5 NJ PO-punten, in totaal 100 NJ PO-punten. Het bewijs van deelname wordt aan het einde van de opleiding opgemaakt.

Heb je aan alle bijeenkomsten deelgenomen, dan kun je er vervolgens voor kiezen om deel te nemen aan het MfN-examen, bestaande uit een schriftelijke kennistoets en een live assessment. Als je deze beide onderdelen van het MfN-examen met goed gevolg aflegt, ontvang je het diploma ‘ADR-specialist Nederland’ dat door het MfN en de NOVA erkend zijn. Dit behaalde diploma biedt de mogelijkheid om je in te schrijven in het MfN-register waarmee je geregistreerd wordt als erkend MfN-mediator.

Samenwerking OSR en CVC

Voor de ontwikkeling van de Beroepsopleiding legal mediator en ADR-specialist, zijn we de samenwerking met het Centrum voor Conflicthantering aangegaan. Door de bundeling van specifieke kennis van CVC en OSR is deze nieuwe beroepsopleiding, speciaal voor advocaten, ontwikkeld. OSR werkt al vele jaren samen met CVC als het gaat om de Basistraining Harvard onderhandelen en de Training effectief optreden ter zitting bij de bestuursrechter.

Module 1: Conflictenleer & basisbeginselen ADR-arbitrage (bijeenkomst 1 en 2)


Conflictenleer ligt aan de basis van ADR en legal mediation. Je maakt kennis met verschillende modellen om een juiste keuze te maken voor de inzet van verschillende vormen van ADR. Aan bod komt:

 • Wat is een conflict?
 • Verschillende conflictstijlen: internationale theorie van Thomas Kilmann
 • Conflictdiagnose: het 7-1 model van Conflictdiagnose
 • De praktische toepassing van deze modellen
 • Het palet aan ADR-methoden
 • Theorie en toepassing van het palet: wanneer gebruik je welke methode?
 • Oefenen met de ADR-analyse
 • Verdieping: de ins- en outs van arbitrage
 • Oefenen en casuïstiek


Module 2: Positioneel en Harvard onderhandelen (bijeenkomst 3 t/m 5)


De Harvard-methode wordt wereldwijd beschouwd als de meest effectieve onderhandelingsmethode. De methode gaat ervan uit dat onder andere door het concentreren op de achterliggende belangen van de partijen en het ‘spelen van de bal in plaats van de man’, een optimaal onderhandelingsresultaat wordt bereikt. Aan bod komen:

 • Positionele Onderhandelprincipes
 • Harvard Onderhandelprincipes
 • Fasen in het onderhandelingsproces
 • Van standpunten naar belangen
 • BAZO/BATNA
 • Objectieve criteria
 • Dynamieken binnen het onderhandelingsproces
 • Onderhandelvaardigheden
 • Gevoelens en Gedrag
 • Oefenen en casuïstiek


Module 3: Mediation (bijeenkomst 6 t/m 16)


Als mediator assisteer je cliënten in het bereiken van de best mogelijke overeenstemming en sta je hen bij in het onderhandelings- en besluitvormingsproces. Door een veilig klimaat en de juiste sfeer te scheppen, creëer je keuzemogelijkheden voor de partijen in een vrijwillig proces dat zich richt op mogelijkheden in de toekomst. Daarbij behouden de partijen in beginsel zelf de controle over het resultaat. Aan bod komt:

 • Omgaan met conflicten
 • Grondhouding en ethiek van de mediator
 • De verschillende fasen binnen het mediationproces
 • Belang van communicatie
 • Omgaan met emoties en tegenoverdracht
 • Van standpunten naar belangen
 • Omgaan met lastige situaties
 • Juridische aspecten van mediation
 • Omgaan met niet-effectieve communicatie
 • Oefenen en casuïstiek


Module 4: Conflictadvisering en verwijzen naar mediation (bijeenkomst 17)


Conflictadvisering wordt een steeds belangrijker onderdeel van het werk van een advocaat. Want welke methode van geschiloplossing past het beste bij welk geschil? Tijdens deze dag leer je de client te adviseren over de beste methode. Je leert, mocht mediation de meest aangewezen weg zijn, verwijsmethodieken volgens de methode van (rechter) Machteld Pel, zoals het Centrum voor Conflicthantering in de afgelopen jaren verschillende rechters heeft getraind. Aan de orde komen:

 • De beginselen van conflictadvisering
 • De inzet van vaardigheden
 • Uitgangspunten van een professioneel mediationvoorstel
 • Het verwijzingsgesprek: een stappenplan
 • Oefenen en casuïstiek


Module 5: Mediation advocacy, partijbegeleiding (bijeenkomst 18)


Ook de NOvA ziet ‘mediation advocacy’ of partijbegeleiding steeds meer als een belangrijk onderdeel van het werk van de advocaat. Het gaat daarbij om het naar voor brengen van de behoeften en belangen van de cliënt op een niet-contradictoire manier. Aan bod komt:

 • Wat is mediation advocacy?
 • De rol van de jurist bij verschillende methoden van ADR
 • Het verschil tussen effectieve en minder effectieve partijbegeleiding
 • Controle en meebewegen
 • Coaching van de cliënt
 • Oefenen en casuïstiek


Module 6: Voorbereiding assessments en Diplomering ADR-specialist (bijeenkomst 19 en 20)


Wil jij je laten accrediteren door de Mediators Federatie Nederland (MfN)? Tijdens deze module leer je alles over deze accreditatie en hoe het assessment in zijn werk gaat. Je gaat oefenen in een assessment situatie, samen met een instituutsassessor.

Tijdens dag 2 van deze module, tevens de Slotdag van de gehele opleiding, krijg je een doorkijkje hoe je je als succesvolle mediator kunt manifesteren. Aan de orde komen de volgende thema’s:

 • De theoretische toets
 • Het MfN assessment: de ins- en outs van het assessment
 • Oefenen van het assessment
 • Hoe zet ik nade opleiding een praktijk als mediator op?
 • Intervisie en vervolgstappen
 • Oefenen en casuïstiek
 • Diplomering tot ADR-Specialist en Legal Mediator


MfN-registermediator


De titel MfN-registermediator is een beschermde titel waarmee de mediator onder de klachtenregeling en tuchtrechtspraak valt van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Als MfN-registermediator kun je je inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) voor de behandeling van mediations in het kader van de verwijzingsvoorziening en werken op toevoegingsbasis.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Deel deze pagina

Cursussen die je misschien ook interessant vindt

Training effectief optreden bij de bestuursrechter*

Hoog realiteitsgehalte doordat je veel oefent met een rechter
6 NJ + 6 J (PO) Basisniveau

Online cursus Wwft voor advocatenkantoren

Kennisdeling wordt afgewisseld met quizzes en behandeling van praktijkvoorbeelden.
3 J (PO) Onbekend

Online opfris patroonscursus voor de Law Firm School

Krijg in slechts drie uur nieuwe handvatten om stagiairs adequaat te begeleiden
3 NJ (PO) Onbekend

Online opfris patroonscursus

Krijg in slechts drie uur nieuwe handvatten om stagiairs adequaat te begeleiden
3 NJ (PO) Onbekend