Wwft voor advocatenkantoren cursusaanbod 2019

Terug naar overzicht
16 mei 2019

Met ingang van 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gewijzigd. In de wet zijn een aantal open normen opgenomen. De dekens van de verschillende arrondissementen hebben een deel van deze open normen ingevuld en hebben in het Dekenberaad van 16 januari 2019 uniform toezichtbeleid vastgesteld. Een invulling om te voldoen aan de opleidingseisen voor Wwft en/of compliance officers, is een twee uur durende Wwft cursus bij een geaccrediteerd opleidingsinstituut.
 
OSR biedt de cursus Wwft voor advocatenkantoren. Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten, de verplichtingen die de wet aan instellingen oplegt en de meldingsplicht in verhouding tot de geheimhoudingsplicht. Ook de wijzigingen die worden doorgevoerd bij de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn worden besproken.

Cursus Wwft voor advocatenkantoren

Onze docenten mr. Suzanne Hendrickx en mr. Bas Martens gebruiken onder andere casusvragen om de theorie aan de praktijk te toetsen.

Online cursus Wwft
'Wwft voor advocatenkantoren cursusaanbod 2019