‘We hebben juristen met een creatief oplossend vermogen nodig.’

Terug naar overzicht
25 maart 2019

Interview met Topdocent Ray Geerling over het Sociaal Domein

Altijd gedreven door sociale rechtvaardigheid is Ray Geerling al zo’n 35 jaar actief in het publieke én private sociaal domein. In management-, directie- en strategische adviesrollen houdt hij zich bezig met beleid, bedrijfsvoering, samenwerking en uitvoering op het gebied van werk, re-integratie, participatie, inkomen en zorg & welzijn. Hij werkte o.a. bij de Sociale Dienst in Amsterdam, uitvoeringsorganisaties als UWV en voor een groot aantal Nederlandse gemeenten. Ray: ‘We leven in een ontzettend rijk land, waar verschillen er mogen zijn. Alleen moeten die verschillen niet zo groot worden dat de onderkant van de samenleving niet mee kan doen.’ Als een van de topdocenten van OSR juridische opleidingen ziet hij het als zijn taak om juristen te inspireren oplossingen te vinden binnen de kaders van de wet in plaats van de wet als norm te stellen.

Ray: ‘Ik heb het altijd boeiend gevonden om in het sociaal domein te werken. Om verschil te kunnen maken voor én een perspectief te kunnen bieden aan mensen waarvoor dat niet vanzelfsprekend is. Sociale zekerheid moet altijd aansluiten op de snelle veranderingen in de maatschappij, vind ik, en dat vraagt om constante heroriëntatie en innovatie. Te denken valt aan veranderingen op het gebied van flexibele arbeid en de gevolgen daarvan voor de sociale zekerheid. Maar ook bijvoorbeeld aan de technologische ontwikkelingen en het immigratievraagstuk.’

De Participatiewet is niet de norm

‘We hebben de neiging om zaken te veel te bureaucratiseren,’ vervolgt Ray. ‘We willen graag alles vooraf regelen en we nemen onze toevlucht tot wet- en regelgeving als zaken te ingewikkeld worden. Binnen het sociaal domein past echter ongeveer 85% van de zaken in de standaardsystemen die we met elkaar hebben opgebouwd. Voor de overige 15% van de mensen met een afwijkende problematiek moeten we juist niet naar een standaard aanpak willen grijpen. Er is dan kaderwetgeving nodig, gecombineerd met een specifieke adressering van specifieke problemen.’ Met een glimlach voegt hij toe: ‘Het zou helpen als we afwijkende gevallen gaan zien als onderdeel van de diversiteit en charme van het menselijk bestaan. Ze maken onze samenleving levendig. Dus niet iedereen in hokjes willen stoppen, hoe verleidelijk ook. De Participatiewet is niet de norm. Het gaat om het doel wat we willen bereiken en om wat we als samenleving kunnen betekenen voor mensen die onze hulp nodig hebben.’

Casuïstiek van nieuwkomers

‘Een actueel voorbeeld van casuïstiek die binnen het sociaal domein aan bod komt, is de plaats van nieuwkomers in onze samenleving. Het gaat om statushouders die moeten integreren en een weg zoeken naar werk, scholing, gezinshereniging, etc. We hebben daar nu allemaal regelingen voor getroffen, maar in de praktijk voldoen deze niet of nauwelijks. Het zijn mensen die graag aan onze samenleving willen deelnemen, maar die vastlopen in de bureaucratie met alle gevolgen van dien. We hebben juristen nodig die creatieve oplossingen binnen bestaande wet- en regelgeving kunnen vinden om mensen te helpen en te stimuleren, in plaats van ze af te rekenen. Het is echt een interessant werkgebied, want er komt heel veel wetgeving samen: civiel recht, huisvestingsrecht en ook vreemdelingenrecht.’

Leergang Sociaal Domein

In de Leergang Sociaal Domein komen de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo aan bod, maar het kennen van die wet vindt Ray niet het belangrijkst: ‘Als we iets bij kunnen dragen aan het oplossend vermogen van cursisten dan zijn we goed bezig. Het is ook fijn als een jurist de wet op een eenvoudige manier aan een cliënt kan uitleggen, bijvoorbeeld hoe die wet ook dienend kan zijn. Daardoor help je een cliënt ook zelf meer verantwoordelijkheid te nemen, doordat hij of zij kan meedenken over een bevredigende oplossing. Het is daarvoor belangrijk dat juristen ook de maatschappelijke context van de wetgeving kennen.’

Ray sluit af door te zeggen dat hij enthousiast is over de ontwikkeling van juristen door de tijd heen: ‘Ik ben al heel lang docent bij OSR juridische opleidingen en zie bij juristen steeds meer bevlogenheid. De heterogene samenstelling van de cursusgroep bij de Leergang Sociaal Domein, ook door de verschillende docenten met uiteenlopende ervaring, geeft echt meerwaarde in het vinden van creatieve oplossingen voor actuele casuïstiek. OSR doet dat als beste in de markt, vind ik. Met een uitstekend oog voor de juiste mix van kwaliteit en ervaring.’

Ray Geerling is al zo’n 25 jaar als docent verbonden aan OSR juridische opleidingen. Hij is een van de docenten van de Leergang Sociaal Domein.

Sociaal Domein bij OSR

Ben je juridisch professional? Of je nu kennis wil opdoen over Wmo, Participatiewet of jeugdwet, bij OSR doe je altijd actuele en praktijkgerichte kennis en vaardigheden op. En dat doe je niet alleen.

In onze cursussen leer je samen met andere professionals die met dezelfde vraagstukken zitten. Je leert van elkaar en je krijgt inzicht in het werk van andere stakeholders. Zo werk jij optimaal  aan je eigen ontwikkeling!

Leergang sociaal domein
'‘We hebben juristen met een creatief oplossend vermogen nodig.’