Huurrecht en Vastgoedrecht

We hebben
voor jou klaar staan.

Nieuwe en gewijzigde wetgeving volgen elkaar in snel tempo op binnen het huurrecht en vastgoedrecht. Kennis van dit rechtsgebied moet daarom regelmatig opgefrist worden. Wij bieden hiervoor verschillende meerdaagse opleidingen, actualiteitencursussen, basis- én verdiepingscursussen binnen het huur- en vastgoedrecht.

Gekozen filters

Algemeen

Direct naar

Rechtsgebied

Functie

Cursusniveau

Opleidingsvorm

NoVa Juridisch punten

NoVa Niet-Juridisch punten

PWO Punten

PE Punten

NiVRE Punten

MFN Punten

Docenten

Cursusdatum

We hebben helaas op dit moment geen cursussen in dit rechtsgebied. Probeer de cursus te zoeken via het Cursusaanbod

Basisopleiding huurrecht*

Erkend door de Raad voor Rechtsbijstand (voor specialisatie huurrecht)
20 PO J 8 november 2024 4 dagen
2500,-

Basiscursus huurrecht woonruimte*

Gedegen en praktijkgerichte kennismaking met het huurrecht rondom woonruimten
10 J (PO) 8 november 2024 2 dagen
1275,-

Basiscursus huurrecht woon- en bedrijfsruimte*

De volledige basis van het huurrecht in drie dagen
15 J (PO) 8 november 2024 3 dagen
1925,-

Basiscursus huurrecht bedrijfsruimte*

Programma op basis van het groot keuzevak huurrecht, uit de Beroepsopleiding Advocatuur
10 J (PO) 8 november 2024 2 dagen
1275,-

Basiscursus huurrecht woonruimte (incl. huurprijzenrecht)*

Complete basiskennis over huurrecht van woonruimten
15 PO J 8 november 2024 3 dagen
1925,-

Cursussen en trainingen huurrecht en vastgoedrecht

Het huurrecht is een veelzijdig rechtsgebied waarbinnen diverse professionals werkzaam zijn: advocaten, juristen, (juridisch) medewerkers in het bedrijfsleven zoals bij woningbouwverenigingen en de overheid. Als juridisch professional in de huur- en of vastgoedsector houd je je dagelijks bezig met adviseren en/of procederen over vragen rondom het aangaan en beëindigen van huurcontracten en diverse andere huurrechtelijke thema’s zoals renovatie en gebreken. Ook thema’s als huurprijzen en fiscale consequenties spelen een belangrijke rol.

Advocaten, mediators, juristen en juridisch medewerkers bij woningbouwcorporaties en juristen en juridisch adviseurs bij gemeentelijke overheden vinden bij OSR juridische opleidingen de cursus die bij hen past. In ons aanbod vind je basisopleidingen, actualiteitencursussen en verdiepingscursussen.

Daarnaast OSR is het enige opleidingsinstituut dat de Specialisatieopleiding Huurrecht van de Vereniging van Huurrechtadvocaten (VHA) aanbiedt waar huurrechtadvocaten op uitnodiging van de VHA aan deel kunnen nemen.

Erkende basisopleiding huurrecht en specialisatie Huurrecht

Het fundament van de opleidingen in het huurrecht wordt gevormd door de Basisopleiding huurrecht van OSR die door de Raad van Rechtsbijstand (RvR) is erkend als opleiding om te voldoen aan de toelatingseis voor de inschrijving specialisatie huurrecht. Daarmee is het mogelijk om na voltooiing van de Basisopleiding huurrecht, op toevoegingsbasis cliënten bij te staan.

OSR biedt zoals gezegd daarnaast de specialisatieopleiding voor advocaten die zijn aangesloten bij de Vereniging Huurrecht Advocaten (VHA). Deze leergang biedt diepgang op het gehele spectrum van het huurrecht voor ervaren advocaten. Het is een intensieve en brede opleiding met actuele jurisprudentie, verdieping op basiskennis en casusbehandeling, waar advocaten alleen op uitnodiging van de VHA aan deel kunnen nemen.

Basiscursus huurrecht en vastgoedrecht

OSR biedt meerdere keren per jaar de Basiscursus huurrecht bedrijfsruimte, de Basiscursus huurrecht woonruimte en de Basiscursus huurrecht woon- en bedrijfsruimte aan. Alle drie de cursussen zijn bedoeld voor advocaten of praktijkjuristen (HBO+/WO) met weinig of geen kennis op het gebied van huurrecht. Je volgt een algemeen deel huurrecht en een deel specifiek huurrecht bedrijfs- en/of woonruimte. Alle basiscursussen worden gegeven door docenten die zelf volop in de praktijk werkzaam zijn. De cursussen zijn dan ook doorspekt met casuïstiek en voorbeelden en er is ruimte om te discussiëren en van elkaar te leren.

Verdiepings- en specialisatiecursussen huur- en vastgoedrecht

Ben je al enige tijd werkzaam als jurist in het huurrecht, en wil je je specialisme actueel houden? Kies dan voor een van onze verdiepingscursussen. Hierin worden alle relevante onderdelen van jouw rechtsgebied verdiept en verduidelijkt en komt de laatste stand van zaken aan bod. De docenten komen zelf uit de praktijk van het huurrecht en kennen het klappen van de zweep. Diverse casussen en onderlinge discussie met medecursisten prikkelen je om anders dan wel verder te kijken dan je tot nu toe deed. Dat maakt de verdiepingscursussen en specialisaties inspirerend en verrijkend.

Actualiteitencursussen

Als juridisch professional wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het huurrecht. Met een eendaagse Actualiteitencursus huurrecht ben je weer helemaal up-to-date. Zo werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling als jurist. In iedere cursus worden nieuwe actuele thema’s behandeld of bestaande thema’s met nieuwe actualiteiten uitgebreid.

Persoonlijke ontwikkeling

Naast inhoudelijke cursussen op het gebied van huur- en vastgoedrecht, biedt OSR ook cursussen gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die je als jurist van pas komen; deze trainingen vind je onder persoonlijke ontwikkeling. Deze trainingen volg je in een face-to-face bijeenkomst, met maximaal zestien medecursisten. De insteek van deze trainingen is zeer praktijkgericht, op basis van casuïstiek die vaak voorkomt.

Ontwikkelingen binnen het huurrecht en vastgoedrecht

Wet goed verhuurderschap

Inmiddels is de Wet goed verhuurderschap ingetreden. Deze wet is in het leven geroepen om huurmisstanden te voorkomen, je kunt hierbij denken aan intimidatie, woondiscriminatie of te hoge borg.

Wet toeristische verhuur

Deze wet heeft als doel om ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte tegen te gaan. De wet geeft gemeenten de mogelijk om maatregelen te nemen als er gebrek aan woonruimte is, of als de leefbaarheid van een wijk in het geding komt.

Registratieverplichting

Gemeenten kunnen verhuurders, die hun woning verhuren aan toeristen, verplichten om een registratienummer aan te vragen. Zij moeten dit nummer vermelden bij aanbiedingen en advertenties op verhuurplatforms. Op deze manier kunnen gemeenten toeristenbelasting heffen, sneller optreden en indien nodig handhaven.

Meld- en vergunningsplicht

De gemeenteraad kan bepalen dat een woonruimte een maximum aantal nachten per jaar aan toeristen mag worden verhuurd, om de druk op de woningmarkt te verminderen en de leefbaarheid te borgen. Daarbij kan de gemeente een meldplicht instellen. In uitzonderlijke situaties mag de gemeente een vergunningsplicht invoeren.

Boete

Bij overtreding van de verhuurregels en woonfraude, zoals illegale onderverhuur, wordt de maximale lik op stuk boete verviervoudigd.