Florimond Wassenaar

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Florimond  Wassenaar

dhr. mr. C.F. Wassenaar

Functie

Advocaat bij Inigo advocaten te Rotterdam

Specialisatie

vreemdelingenrecht

Biografie

Florimond Wassenaar (1970) werd op 13 oktober 2000 beëdigd als advocaat te Rotterdam. Hij werkte tot maart 2006 bij het toenmalige Buro voor Rechtshulp in Rotterdam. Naast het verzorgen van het gedetineerdenspreekuur in de gevangenissen van Rotterdam is hij al snel begonnen met het ontwikkelen van een vreemdelingenpraktijk. In 2006 is hij overgestapt naar het kantoor Böhler advocaten te Amsterdam (thans Prakken D’Oliveira, human rights lawyers), alwaar hij zich alleen nog maar bezig hield met het vreemdelingenrecht en het nationaliteitsrecht. Hij werkte onder andere mee aan spraakmakende zaken die behalve op het terrein van staatsveiligheid (ongewenstverklaringen) ook vanwege het nationaliteitsrecht de nodige politieke opschudding veroorzaakten.

Florimond Wassenaar geeft de volgende cursussen:

Leergang Vreemdelingenrecht regulier module A en B*

25 J (PO) Basisniveau

Leergang Vreemdelingenrecht regulier I module A*

Dé basis voor iedereen die zich wil bekwamen in het vreemdelingenrecht.
15 J (PO) Basisniveau

Actualiteitencursus vreemdelingenbewaring (locatie Amsterdam)**

Alleen in Amsterdam: extra aandacht voor Schengen
4 J (PO) Verdiepingsniveau

Actualiteitencursus vreemdelingenbewaring (locatie Amersfoort)**

Docenten afkomstig uit alle relevante gremia, inclusief IND
4 J (PO) Verdiepingsniveau