Astrid van Noort

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Astrid van Noort

mevr. mr. A.H.M. van Noort

Functie

Advocaat bij Ekelmans & Meijer Advocaten te Den Haag

Specialisatie

personenschade, verzekeringrecht

Biografie

Astrid is gespecialiseerd in personenschade en inkomens- en ziekteverzuimverzekeringen. Daarnaast is zij expert op het gebied van privacy en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Zij studeerde rechten in Leiden en Straatsburg (Frankrijk) en behaalde daarnaast haar propedeuse geneeskunde. In 2010 heeft Astrid de Post Academische Specialisatie opleiding Personenschade aan de Grotius Academie cum laude afgerond.

Haar cliënten zijn onder andere grote verzekeraars, (brancheorganisaties voor) arbodiensten en re-integratiebedrijven, artsen en medisch adviseurs.

Astrid van Noort is docent bij de Leergang Zwaar Letsel (Nibe-SVV) en de Leergang Middelzwaar Letsel (OSR), en verder o.a. als docent betrokken bij de nascholing voor arboartsen. Zij maakt deel uit van de Privacy Desk. Daarnaast is zij lid van de Vereniging Privacy Recht.

Astrid van Noort geeft de volgende cursussen:

Verdiepingscursus privacy in de personenschade**

Belangrijker dan ooit: privacy-proof omgaan met persoonsgegevens in personenschadezaken
3 J (PO) Verdiepingsniveau