Online training Helder schrijven voor juristen

Startdata22 december 2022
PO punten12 NJ (PO)
Nieuw
Online training Helder schrijven voor juristen Online en op een datum dat jou het beste uitkomt; Oefenen met teksten uit eigen praktijk; Analyse en feedback op eigen teksten
Vanaf 1500,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

12
12

Bij online schrijfcoaching krijgen cursisten een op maat gesneden individuele begeleiding bij het schrijven in de juridische praktijk. De coaching kan gericht zijn op zowel een efficiënte schrijfaanpak als op de kwaliteit van de tekst.

De online coaching leidt in principe tot dezelfde kennis en vaardigheden als de training Helder schrijven voor juristen. Een belangrijk verschil is dat de coaching volledig individueel is en daarmee op maat kan worden gesneden. Samen met de docent bepaal je dus zelf waar de accenten komen te liggen. Met inzichten, theorie en oefeningen kan de docent specifiek inzoomen op jouw vragen.

Een ander voordeel is dat je zelf jouw startdatum en tijdstip kunt bepalen en gedurende het traject je eigen cursustijd kunt indelen. Je hebt tijd om de theorie te overdenken, te laten bezinken en toe te passen op je eigen teksten. Verder kan de anonimiteit een prettige bijkomstigheid zijn doordat je niet wordt afgeleid door de aanwezigheid en het mogelijke oordeel van medecursisten.

Wat leer je tijdens de online training helder schrijven voor juristen?

De basis van de coaching is erop gericht dat je volgens een efficiënte en gestructureerde schrijfaanpak kernachtige teksten kunt schrijven die:

  • een heldere boodschap hebben;
  • niet meer informatie bevatten dan de lezer nodig heeft;
  • duidelijke en inzichtelijke redeneringen bevatten;
  • helder en toegankelijk zijn geordend;
  • helder en begrijpelijk zijn geformuleerd;
  • in een passende toon zijn geschreven.

Wat is de cursusvorm

De online schrijfcoaching bestaat uit een individueel e-learning traject waar je in totaal zo’n 12 uur aan besteed, verdeeld over vier fases:

  • Je begint met het invullen van een vragenlijst; dit laat je nadenken over sterke en minder sterke kanten van je eigen teksten en de eigen schrijfaanpak. Daarnaast selecteer je teksten die jij kenmerkend vindt of waar je feedback op wilt ontvangen (1 uur).
  • Daarna bestudeer je de theorie en maak je opdrachten om de theorie te verwerken (6 uur).
  • Op de gemaakte opdrachten krijg je feedback die je vervolgens bestudeert. Op basis van jouw output ontvang je individuele feedback en extra theorie. De inzichten hieruit pas je toe in nieuwe tekst(en) en eventueel extra opdrachten (4 uur).
  • Ook hierop krijg je weer persoonlijke feedback die je bestudeert en gebruikt in het afsluitende coachingsgesprek waarin je nog eventueel resterende vragen kunt stellen (1 uur).

De cursus wordt, conform de eisen van de NOvA, afgerond door middel van een reflectieve opdracht. Het inleveren van de reflectieve opdracht is een voorwaarde voor het verkrijgen van het certificaat.

Wat deelnemers vinden van de training

''Na het volgen van de training denk ik op een andere manier na over de boodschap die ik wil brengen. Een van mijn leerdoelen was ‘hoe komt een juridische boodschap over op een niet juridische lezer’ en 'wat is de juiste tone of voice'. Daar heb ik veel heldere tips & tricks voor gekregen. De trainer was kundig, reageerde snel, kwam met goede en bruikbare feedback. Ook kwam hij steeds terug op mijn eigen (leer)doelen. De trainer was qua tijd en invulling zeer flexibel!''

Programma
Let op! De startdata van de bijeenkomsten zijn fictief. Omdat dit een online cursus betreft kun je zelf kiezen voor de data waarop je wilt starten en wanneer je de opdrachten met de docent gaat uitvoeren.

De eerste stap is dat de cursist via e-mail een vragenlijst krijgt toegestuurd. Dit is dezelfde vragenlijst die we voor de training Helder Schrijven gebruiken. We vragen de cursist deze lijst ingevuld naar de docent te sturen. Het is van belang te benadrukken dat de cursist goed nadenkt over de vraag wat hij zou willen leren, omdat de docent de coaching daarop zal richten. Daarbij vragen we de cursist een of meer zelfgeschreven teksten uit zijn praktijk mee te sturen.

De volgende stap is dat de docent de teksten van de cursist analyseert en op grond van zijn analyse en de leervraag/-vragen van de cursist, een inhoudelijke opzet voor de coaching maakt. De cursist ontvangt vervolgens van de docent feedback, stukjes theorie en artikelen en een of meer opdrachten.

De derde stap is dat de cursist de uitgewerkte opdracht(en) naar de docent mailt. De cursist kan daarbij aangeven waar hij nog tegenaan loopt en mee worstelt. In zijn reactie geeft de docent inzichten bij deze knelpunten en feedback op de uitwerkingen. Daarnaast zal de docent de cursist vragen een nieuwe praktijktekst te schrijven en op te sturen, waarin hij de inzichten die hij heeft opgedaan toepast.

Als laatste onderdeel van de coaching maakt de docent bij de tekst van de cursist een uitgebreid feedbackverslag waarin hij laat zien wat de cursist goed doet in deze tekst en waarom hij dat goed vindt. Daarnaast geeft hij erin aan waar de cursist nog in kan groeien, door bij enkele passages aan te geven wat het veelal ongewenste effect ervan op de lezer kan zijn. Hij geeft daarbij alternatieven voor die passages.

Hiermee is de coaching in principe afgerond. Mocht het echter zo zijn dat de cursist behoefte heeft aan meer oefening en/of feedback, dan kan het traject verlengd worden.

Docent
Docent van deze online training is John Wiering, lees hier meer over John.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
info@osr.nl
Deel deze pagina

Cursussen die je misschien ook interessant vindt

Intervisie patroon

 
Nieuw
Volledig afgestemd op de vernieuwde Beroepsopleiding die per maart 2021 start
3 NJ (PO) Onbekend

Training Effectief optreden ter zitting bij de bestuursrechter*

Hoog realiteitsgehalte doordat je veel oefent met een rechter
6 NJ + 4 J (PO) Basisniveau

Patroonscursus voor ervaren patroons

 
Voldoet aan de eisen voor de patroonscursus van de NOvA.
3 NJ (PO) Onbekend

Online Training Mediation en herstelrecht in Strafzaken

 
Nieuw
Op basis van nieuw Beleidskader Herstelrechtvoorzieningen
4 J PO Onbekend