Cursus geloofwaardigheidsbeoordeling bekeerling en LHBTI’ers**

Startdatum13 maart 2024
LocatieJaarbeurs MeetUp
NiveauVerdiepingsniveau
Aantal lesdagen1
Uiterste inschrijfdatum 12 maart 2024
PO punten5 J (PO)
Startgarantie
Cursus geloofwaardigheidsbeoordeling bekeerling en LHBTI’ers** Geloofwaardigheidsbeoordeling bekeerlingen en LHBTI’ers met rechters en IND
265,- (excl. BTW)

Startdatum:


Direct inschrijven

5

Beoordelen geloofwaardigheid van het asielrelaas

Tijdens de cursus bespreken docenten uit de rechtspraak, de wetenschap, de advocatuur en de IND de problematiek van geloofwaardigheidsbeoordeling van bekeerlingen en LHBTI’ers vanuit hun perspectief. Daarnaast ga je hierover met andere deelnemers in gesprek.

Bij het behandelen van asielzaken speelt de beoordeling van de geloofwaardigheid van het asielrelaas een grote rol. In het bijzonder bij bekeerlingen en LHBTI’ers is dat vaak een lastige aangelegenheid. Regelmatig bevat het dossier informatie van derden, zoals het COC, Kleurkracht en kerken.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat aan verklaringen van deze derden betekenis toekomt. Maar hoeveel gewicht moet aan verklaringen van kerken en maatschappelijke organisaties eigenlijk worden gehecht? Hoe komen deze derden aan hun informatie? Hoe moeten deze verklaringen worden getoetst? Binnen de rechtspraak, maar wellicht ook daarbuiten, bestaat behoefte aan informatie over de werkwijze van deze derden en aan debat en oordeelsvorming over dit vraagstuk.

In samenwerking met de SSR bieden wij deze professionele ontmoeting, waarin wij zes plaatsen beschikbaar hebben voor advocaten met ervaring in het vreemdelingenrecht. Naast kennisoverdracht door professionele docenten, biedt deze bijeenkomst ruimte voor inspiratie door de afrondende paneldiscussie. Voor dit laatste onderdeel worden geen NOvA punten verstrekt.

Wat is de doelgroep?

Deze collegiale ontmoeting is bedoeld voor advocaten, rechters, stafjuristen, juridisch medewerkers en IND’ers die in hun werk te maken hebben met geloofwaardigheidsbeoordeling van bekeerlingen en LHBTI’ers.

Advocaten kunnen zich via OSR juridische opleidingen inschrijven, deelnemers uit andere doelgroepen worden verzocht zich via de SSR op te geven.

Wat is de cursusvorm?

Deze cursus is een professionele ontmoeting die bestaat uit een dag.

Wie zijn de docenten?

mr. dr. Karen Geertsema is docent bij de vaksectie Rechtssociologie en Migratierecht van de Radboud Universiteit. Karen is deskundige op het gebied van Europees en nationaal migratierecht met de nadruk op de rol van de rechter in migratierechtelijke procedures. Zij schreef een proefschrift over de rechterlijke toetsing in het asielrecht.

Wat leer je tijdens de cursus geloofwaardigheidsbeoordeling bekeerling en LHBTI’ers?

Het doel van deze bijeenkomst is om kennis te vergaren over de geloofwaardigheidsbeoordeling en door onderlinge interactie inspiratie op te doen.

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Ervaring in het vreemdelingenrecht is een voorwaarde om aan deze bijeenkomst deel te nemen

Wat ontvang je na afronding van de cursus geloofwaardigheidsbeoordeling bekeerling en LHBTI’ers?

 • 5 J (PO)
 • Een certificaat
Datum Tijd
13 maart 2024 10:00 uur - 16:30 uur

Programma:

 

 

Tijd Onderdeel Spreker
10:00 – 10:05 Welkom en Introductie mr. M.I. van Meel, Rechter Rechtbank Overijssel
10:05 – 10:45 Korte schets juridische kaders mr. dr. K.E. Geertsema, Docent Migratierecht Radboud Universiteit Nijmegen
10:45 – 11:30 Rapportages bekeerlingen dr. M. Visscher, Coördinator juridische ondersteuning Stichting Gave
11:30 – 11:45 Pauze
11:45 – 12:30 Rapportages LHBTI’ers J.S. van Zadelhoff MSc MA, Projectleider COC
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:15 Ervaringen vanuit IND mr. R.A. Visser, Senior adviseur Directie Juridische Zaken IND
A. Oerlemans MSc, Senior adviseur Asiel en Bescherming, afdeling Asiel en Bescherming
14:15 – 15:15 Ervaringen vanuit advocatuur mr. drs. L.J. Blijdorp, Advocaat
mr. B.W.M. Toemen, Advocaat
15:15 – 15:30 Pauze
15:30 – 16:30 Paneldiscussie Alle sprekers
 • Sancho Coenen - Beoordeling: 8/10
  Erg fijn om eens een cursus ook met medewerkers van de IND, de rechterlijke macht en andere ketenpartners te kunnen doen (ipv alleen met advocaten). Zeer leerzaam.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Hele leuke en nuttige cursus. Door alle partijen, ook belangenbehartigers, bij elkaar te brengen konden partijen een beter beeld van elkaars inbreng krijgen en van de waarde die daar aan moet worden gehecht. In de afsluitende discussie werd er o.a. gesproken over de vraag of en hoe belangenbehartigers hun inbreng kunnen verbeteren. Dit soort cursussen leidt tot beter begrip van elkaars inbreng en zo tot een betere besluitvorming.
 • Michiel Bakker - Beoordeling: 8/10
  Heel goed. Fijn om de verschillende perspectieven allemaal bij elkaar te hebben. Een van de beste cursussen waar ik in tijden ben geweest.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Deel deze pagina

Cursussen die je misschien ook interessant vindt

Leergang Vreemdelingenrecht regulier II module B*

Deze module maakt deel uit van de Basisopleiding voor de Vreemdelingenpraktijk
10 J (PO) Basisniveau

Actualiteitencursus Unieburger en recht op sociale zekerheid**

In één keer helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
3 J Verdiepingsniveau

Actualiteitencursus Vreemdelingen en Openbare Orde***

Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
5 J (PO) Specialisatieniveau

Leergang Vreemdelingenrecht regulier I module A*

Dé basis voor iedereen die zich wil bekwamen in het vreemdelingenrecht.
15 J (PO) Basisniveau