Actualiteitencursus medische aspecten in de asielprocedure***

Startdata 8 november 2023
NiveauSpecialisatieniveau
Aantal lesdagen1
PO punten5 J (PO)
Nieuw
Actualiteitencursus medische aspecten in de asielprocedure***
Vanaf 750,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

5

Hoe kun je asielzoekers met gezondheidsproblemen optimaal bijstaan bij het verkrijgen van asiel?

Deze cursus biedt kennis, inzicht en vaardigheden over hoe medische en psychische problematiek een rol speelt in de asielprocedure en hoe je hier als rechtshulpverlener mee om kunt te gaan.
In deze interactieve cursus ga je, na overdracht van de beleidskaders, praktijksituaties met een hoog realiteitsgehalte bespreken en oplossen. De cursus omvat een prikkelende afwisseling van beleid, regelgeving en praktisch handelen. De docenten belichamen als arts en advocaat de twee kennisvelden die in het werken met deze zaken verbonden dienen te worden.
Deze cursus is een uiterst geschikte manier om je kennis te verdiepen en ervaringen uit te wisselen.
Het doel van deze compacte specialisatiecursus is om effectief leren om te gaan met de (gevolgen van) medische aspecten in asielzaken.
Het gaat er hierbij allereerst om hoe de uitkomsten van het Medisch Advies te hanteren. Daarbij spelen IND-werkinstructies een belangrijke rol, zowel in het handelen van de IND als van de advocaat. Essentieel is hierbij dat er ‘geopereerd’ wordt op het ‘snijvlak’ van het asielrecht en de medische zorg. Dit vraagt om een actieve houding van een rechtshulpverlener in het medische domein, waar het voor een jurist niet altijd gemakkelijk opereren is.

Wat is de doelgroep?

De actualiteitencursus medische aspecten in de asielprocedure is ontwikkeld voor advocaten, juridisch medewerkers van de IND en leden van de rechterlijke macht

Wat is de cursusvorm?

De actualiteitencursus medische aspecten in de asielprocedure bestaat uit een klassikale bijeenkomst van een dag.

Wie is/zijn de docent(en)?

Andrea Pool

Evert Bloemen

Wat leer je tijdens actualiteitencursus medische aspecten in de asielprocedure?

Na afloop van deze cursus kun je:

 • Benoemen welk beleid, regelgeving, jurisprudentie en IND-werkinstructies spelen bij medische aspecten in de asielprocedure;
 • Uitleggen wat de mogelijke medische problematiek en beperkingen bij asielzoekers zijn;
 • Toelichten hoe de internationale wet- en regelgeving rond medisch advies horen en beslissen in elkaar zit;
 • De werkwijze in de praktijk beschrijven aan de hand van de IND werkinstructie;
 • Beschrijven welke rechtsmiddelen en procestactiek tot je beschikking staan bij medische aspecten in de asielprocedure.

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Kennis van het asiel- en vreemdelingenrecht wordt bekend verondersteld.

Wat ontvang je na afronding van actualiteitencursus medische aspecten in de asielprocedure?

 • 5 PO (J). Deze cursus is door de NOvA erkend als PE cursus;
 • een bewijs van deelname.

Inhoud

 • Introductie;
 • Gezondheidsproblemen asielzoekers;
 • Medisch advies en medische beperkingen;
 • Werkinstructie: handelen IND en advocaat;
 • Werkinstructies 2014/10 en 2015/8;
 • Jurisprudentie medisch advies;
 • Forensisch medisch onderzoek en iMMO;
 • Medische informatie opvragen;
 • Jurisprudentie medisch steunbewijs;
 • EVRM medisch inclusief Dublin medische aspecten;
 • EHRM Paposhvili, WBV 2017/8;
 • Art. 64 Vw en werkinstructie 2018/16.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Deel deze pagina

Cursussen die je misschien ook interessant vindt

Leergang vreemdelingenrecht module A en B*

 
25 J (PO) Basisniveau

Actualiteitencursus kinderrechten en migratie*

Programma ontwikkeld i.s.m. Defence for Children International (DCI)
6 J (PO) Basisniveau

Leergang vluchtelingenrecht module C*

Voor advocaten die willen deelnemen aan de gefinancierde rechtshulp aan asielzoekers
30 J (PO) Basisniveau

Actualiteitencursus Unieburger en recht op sociale zekerheid**

In één keer helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
3 J Verdiepingsniveau