Actualiteitencursus ruimtelijk bestuursrecht**

Startdata15 december 2022
NiveauVerdiepingsniveau
Aantal lesdagen1
PO punten4 J (PO)
Nieuw
Actualiteitencursus ruimtelijk bestuursrecht**
Vanaf 400,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

4
4

Tijdens deze actualiteitencursus komen diverse onderwerpen aan bod. Afhankelijk van relevante ontwikkelingen en uitspraken zijn dat bijvoorbeeld vraagstukken rondom de Dienstenrichtlijn, handhaving en exploitatieplannen. Recente uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) worden gebruikt als bespreekpunten.

De wereld van de ruimtelijke ordening en vergunningverlening bouwen is continu in beweging, zowel qua wetgeving (Wabo, Chw, Wro) als de stroom aan jurisprudentie. En nu komt ook de nieuwe Omgevingswet er aan. In deze bijeenkomst komen recente ontwikkelingen binnen in de omgevingsrechtelijke jurisprudentie van de ABRvS aan bod. Hierbij wordt vanuit het perspectief van de ruimtelijke ordening ook onderwerpen uit sectorale wet- en regelgeving aan de orde, zoals natuurbescherming en geluid. Ook komt belangrijke rechtspraak van de Wro, de Wabo en Awb vanuit dit perspectief aan bod.

Doelgroep
Deze cursus is interessant voor elke juridisch professional werkzaam binnen de ruimtelijke ordening. Juristen, advocaten, ruimtelijk medewerkers, overheids- en gemeentejuristen zijn van harte welkom om aan te sluiten.

Cursusvorm
Dit is een klassikale bijeenkomst van een dagdeel. Tijdens deze cursusdag is er veel ruimte voor casusbespreking die kan worden ingebracht door cursisten. De docenten nodigen uit om de interactie met elkaar aan te gaan om vanuit verschillende perspectieven onderwerpen bespreekbaar te maken.

Docenten

  • Jaap Hoekstra is Staatsraad in buitengewone dienst en lid Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State.
  • Mirjam van Driel is seniorjurist en juridisch coördinator bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en plaatsvervangend rechter bij de rechtbank.
  • Ben Scheuler is Hoogleraar omgevingsrecht Universiteit Utrecht en Staatsraad Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State.

Wat leer je?
Na afloop van deze actualiteitencursus:

  • kun je de meest recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht en ruimtelijk bestuursrecht in het bijzonder benoemen;
  • kun je de betekenis van deze ontwikkelingen in verband brengen met je dagelijkse praktijk.

Na afronding ontvang je

  • 4 J PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
  • een certificaat als bewijs van deelname.

Programma
Actuele jurisprudentie (van de laatste 15 maanden) op het terrein van het omgevingsrecht (in het bijzonder het ruimtelijk bestuursrecht).
Gevolgen van recente wetswijzigingen

Materiaal
Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
info@osr.nl
Deel deze pagina

Cursussen die je misschien ook interessant vindt

Online basiscursus Nederlands en Europees aanbestedingsrecht*

Cursus met veel aandacht voor de actualiteit (aanbestedingswet 2016)
5 J (PO) Basisniveau

Online Actualiteitencursus Awb*

Nieuw
4 J (PO) Basisniveau

Actualiteitencursus EU Handvest**

Raak vertrouwd met de reikwijdte van grondrechtbepalingen uit het EU-Handvest.
3 J PO Verdiepingsniveau

Basiscursus inleiding in de Algemene wet bestuursrecht (Awb)*

Met deze cursus maak je een stevige start in de bestuursrechtelijke praktijk.
5 J (PO) Basisniveau