Het Nationaal Keurmerk Letselschade is ingevoerd

Terug naar overzicht
28 januari 2021

Professionalisering van de letselschadebranche

Sinds 1 januari 2021 is het Register Letselschade overgegaan in het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL). Deze stap is gezet ter bevordering van de professionalisering van de letselschadebranche. Het nieuwe keurmerk maakt de kwaliteit van dienstverlening herkenbaar voor benadeelden van letselschade. Daarnaast is het NKL het kwaliteitskeurmerk voor dienstverleners die een bijdrage leveren aan de afwikkeling van letselschades in Nederland.

In het Nationaal Keurmerk Letselschade vind je alleen organisaties die bereid zijn om gezamenlijk binnen de branche opgestelde gedrags- en kwaliteitsregels na te leven. Zij verbinden zich tot deelname aan een audittraject waarin zij zich toetsbaar opstellen en zich openstellen voor het doorvoeren van verbeteringen. Hiermee zijn benadeelden verzekerd van hoogwaardige en klantgerichte dienstverlening wanneer zij kiezen voor een keurmerk houdende dienstverlener.

Reglementen Nationaal Keurmerk Letselschade

Het NKL heeft zes reglementen voor de verschillende beroepsgroepen. Hierin staan de kwaliteitseisen voor deze beroepsgroepen, waaraan zij moeten voldoen om ingeschreven te worden voor het keurmerk.

(Medisch-) aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekeraars

Een van de kwaliteitseisen voor de beroepsgroepen medisch aansprakelijkheidsverzekeraars, aansprakelijkheidsverzekeraars en rechtsbijstandsverzekeraars is dat de keurmerkhouder onder andere zorg draagt voor een opleidingsbeleid waarbinnen medewerkers binnen 3 jaar na aanvang van de werkzaamheden als letselschadebehandelaar vakvolwassen zijn. Hiervan is onder andere sprake wanneer de letselschadebehandelaar een branche-erkende opleiding heeft gevolgd.

Een van de branche-erkende opleidingen is de Leergang Middelzwaar Letsel die OSR juridische opleidingen verzorgt.

Herstelgerichte dienstverleners

Een van de kwaliteitseisen voor de beroepsgroep herstelgerichte dienstverleners is dat zij de branche-erkende basisopleiding letselschade met goed gevolg afronden. In de basisopleiding letselschade worden de beginselen van de letselschaderegeling behandeld, met als doel de procesgang van de diverse partijen te begrijpen en kennis te hebben van wat er bij een letselschadetraject komt kijken.

Bij OSR juridische opleidingen kan de basisopleiding letselschade voor herstelgerichte dienstverleners tweemaal per jaar worden gevolgd.