Eerste e-learning voor Kennisnet Sociale Zekerheid is een feit

Terug naar overzicht
11 juni 2020

Van fysiek naar digitaal

De opnamen voor onze e-learning voor Kennisnet Sociale Zekerheid zijn gereed. De bijeenkomst op 17 juni, die normaal gesproken fysiek zou plaatsvinden, zal dit keer als e-learning te volgen zijn.

Kennisnetabonnementhouders krijgen toegang tot ons leermanagementsysteem Canvas en volgen daar een drie uur durende e-learning, bestaande uit video’s en een aantal vragen. Vanaf 17 juni komt deze e-learning beschikbaar. Deze zal open blijven staan tot het einde van het jaar. Zo kan op elk moment en vanaf elk mobile device de cursus gevolgd worden. Na afronding van de e-learning, ontvangt de cursist PO-punten.

Actualiteiten Awb voor de SV-praktijk

Deze e-learning zal worden verzorgd door Bernard de Leest. Bernard gaat in op alle actuele onderwerpen rondom de Awb voor de SV-praktijk zoals beslistermijnen in deze coronatijd, het vertrouwensbeginsel, exceptieve toetsing en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.

Over Kennisnet sociale zekerheid abonnement

In samenwerking met de Specialisatievereniging Sociale Zekerheidsadvocaten (SSZ) organiseert Kennisnet sociale zekerheid vier studiebijeenkomsten per jaar. Tijdens de Kennisnetbijeenkomsten staat altijd een actueel thema op het gebied van het sociale zekerheidsrecht centraal. Eén of meerdere praktijkdeskundigen – werkzaam in diverse disciplines op het terrein van de sociale zekerheid – houden een lezing over een onderwerp dat in overleg met bestuursleden van de specialisatievereniging wordt geselecteerd.

Een abonnement op Kennisnet is een van de vereisten die de SSZ stelt aan het lidmaatschap van de vereniging.

Meer over Kennisnet Sociale Zekerheid

Meer weten of inschrijven voor ons abonnement Kennisnet Sociale Zekerheid? Kijk hier voor alle informatie.

Informatie
'Eerste e-learning voor Kennisnet Sociale Zekerheid is een feit