Begeleiding naar financiële (zelf)redzaamheid

Terug naar overzicht
4 september 2019

Het aantal mensen dat onder toezicht van een bewindvoerder is komen te staan door schulden is in vijf jaar tijd met ongeveer 60% gestegen. In 2013 stonden er 35.000 mensen onder bewind waar dat er in 2018 ruim 56.000 waren, meldt de Raad voor de Rechtspraak op 22 augustus.

Mensen met schulden en lage inkomens houden steeds minder geld over voor boodschappen, kleding en persoonlijke uitgaven. Dat is de conclusie van een onderzoek van Bewindvoerdersnetwerk ZELF, wat in de Volkskrant is gepubliceerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de inkomens van mensen onder bewind steeg tussen 2009 en 2019 van € 1.220 naar € 1.506. Na aftrek van de vaste lasten blijft er € 386 over, dat is € 48 meer dan in 2009. Echter zijn de prijzen van boodschappen en andere consumptiegoederen harder gestegen, waardoor zij per saldo flink achteruit zijn gegaan.

Het Nibud, het Nationaal Instituut voor budgetvoorlichting, zou het liefst willen dat we maximaal 50% van het inkomen aan vaste lasten kwijt zijn. Bij meer dan 60% van de mensen wordt er gewaarschuwd voor mogelijke financiële problemen. Cliënten van Bewindvoerdersnetwerk ZELF zijn 74% van hun inkomen kwijt aan vaste lasten. Wat het Nibud belangrijk vindt, is dat deze kwetsbare groep wordt begeleid naar financiële (zelf)redzaamheid.

Met andere woorden: het aantal mensen met schulden blijft stijgen en de schulden zijn ook steeds hoger. Eens temeer reden om aan te nemen dat als gevolg hiervan de vraag naar professionals in de schuldhulpverlening (zowel minnelijk als de Wsnp) en het beschermingsbewind zal toenemen.

Basisopleiding tot schuldhulpverlener (Wgs)


Na het volgen van deze negendaagse basisopleiding kun je succesvol optreden als schuldhulpverlener. De opleiding wordt verzorgd door docent Gert Jan Mulder en is opgebouwd uit vier thema’s van elk twee dagen. Er wordt gestart met een introductie, waarna de onderwerpen diagnosticeren, stabiliseren en oplossen aan bod komen. In de laatste drie thema’s wordt veel aandacht besteed aan de communicatieve vaardigheden die je als schuldhulpverlener nodig hebt. Afsluitend presenteer je een uitgewerkte eindopdracht aan medecursisten en de docent.

Nieuw: Basisopleiding tot professioneel beschermingsbewindvoerder


In onze nieuwe zesdaagse Basisopleiding tot professioneel beschermingsbewindvoerder leert docent Gert Jan Mulder je alles wat je moet weten, kunnen en mogen om als beschermingsbewindvoerder aan de slag te gaan. Na afloop heb je een beeld van de taken en verplichtingen van de beschermingsbewindvoerder. Je bent in staat om het gehele werkproces, van de aanname van een klant tot het beëindigen van het bewind, succesvol te doorlopen. Ook heb je inzicht in de problematiek van de doelgroep en kunt adequaat met de doelgroep communiceren. Deze basisopleiding voldoet aan de eisen die het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM stelt. De nieuwe basisopleiding gaat 3 december van start.

Leergang Wsnp


Tijdens onze elf-daagse leergang Wsnp komen alle onderwerpen en deelgebieden van het werkveld van de Wsnp bewindvoerder aan bod. Door gebruik te maken van praktijkvoorbeelden van docenten, casus en rollenspellen wordt het werkveld optimaal belicht. De leergang wordt afgesloten met een mondeling examen. Dit is verplicht voor alle deelnemers die als bewindvoerder Wsnp geregistreerd willen worden. Deze leergang is de eerste en enige basisopleiding die door Bureau Wsnp wordt erkend en heeft als doel om je de juridische basis van de functie bewindvoerder Wsnp te leren.

cursusaanbod schuldhulpverlening en Wsnp

OSR biedt diverse opleidingen op het vlak van schuldhulpverlening en Wsnp:

Basisopleiding tot professioneel beschermingsbewindvoerder Leergang Wsnp
'Begeleiding naar financiële (zelf)redzaamheid