Basisopleiding tot professioneel beschermingsbewindvoerder

Nieuw
Basisopleiding tot professioneel beschermingsbewindvoerder 6-daagse basiscursus; Kennis & vaardigheden; Voldoet als 'aanvullende beroepsopleiding' volgens Landelijk Kwaliteitsbureau CBM


Startdatum:


Informeer mij

Basisopleiding tot professioneel beschermingsbewindvoerder
Ben je werkzaam als Wsnp-bewindvoerder, schuldhulpverlener, sociaal juridisch dienstverlener (SJD), financieel professional of –adviseur? Dan kun je met deze opleiding de stap maken naar professioneel beschermingsbewindvoerder.
Deze basisopleiding is een aanvullende beroepsopleiding ontwikkeld voor iedereen die werkzaam wil zijn als professioneel beschermingsbewindvoerder én voldoet aan de hiervoor gestelde vooropleidings- en/of werkervaringseisen.

Heb jij een passende HBO/WO-opleiding met goed gevolg afgerond en ben je werkzaam (geweest) in het sociaal-, financieel en/of juridisch domein dan biedt deze basisopleiding jou de mogelijkheid om als professioneel beschermingsbewindvoerder aan de slag te gaan.

Checklist vooropleidingen professioneel beschermingsbewind
Om professioneel bewindvoerder te worden stelt de Landelijke Expertgroep (CBM) eisen aan de vooropleiding van professionele bewindvoerders (beschermingsbewind). Download hier de checklist voor meer informatie.

Opzet van de basisopleiding
De basisopleiding tot professioneel beschermingsbewindvoerder bestaat uit vier modules verdeeld over 6 lesdagen. In de klassikale bijeenkomsten wordt theorie afgewisseld met praktijkcasuïstiek en rollenspellen.

Voorbereiden
Afhankelijk van je voorkennis en eventuele werkervaring bedraagt de voorbereidingstijd per lesdag gemiddeld 2 uur. Deze voorbereiding bestaat uit het bestuderen van het voorgeschreven studiemateriaal en het maken van een inleidende opdracht. Het studiemateriaal wordt via onze digitale leeromgeving beschikbaar gesteld.

Leerresultaten
Na afloop van deze basisopleiding:
• kun je de door de Raad van de Rechtspraak gestelde taken en verplichtingen van de beschermingsbewindvoerder in de basis uitvoeren;
• heb je inzicht in de problematiek van de doelgroep;
• kun je het gehele werkproces, van de aanname van een klant tot het beëindigen van het bewind, succesvol doorlopen aan de hand van praktijkgerichte casuïstiek.
• ben je in staat om adequaat met de doelgroep te communiceren.

Groeiende behoefte aan professionele beschermingsbewindvoerders
Soms zijn mensen niet meer in staat om zelfstandig de eigen financiën te beheren. Dat kan bijvoorbeeld zijn vanwege een lichamelijke of psychische beperking, ouderdom of een verslaving, maar ook door het hebben van veel schulden. Voor deze mensen kan een professioneel beschermingsbewindvoerder uitkomst bieden. Deze beschermingsbewindvoerder neemt voor zover nodig de financiële administratie over van de cliënt en kan verschillende financiële en juridische zaken regelen, betalen of afhandelen namens de cliënt.

Al jaren groeit het aantal mensen dat een beroep doet op beschermingsbewind en daarmee neemt ook de vraag naar professionele beschermingsbewindvoerders toe. De complexiteit van dit werkveld en de wijzigingen in wet- en regelgeving maakt dat je up-to-date kennis en communicatieve vaardigheden nodig hebt om dit beroep goed te kunnen uitoefenen.

Wil jij beroepsmatig mensen helpen als beschermingsbewindvoerder? In onze basisopleiding leer je alles wat je als volwaardig professioneel beschermingsbewindvoerder moet weten en kunnen om aan de slag te kunnen en mogen gaan.

Het verschil tussen beschermingsbewindvoerder en bewindvoerders Wsnp
Er zijn in Nederland twee vormen van bewindvoering: Wsnp-bewind (Wet schuldsanering natuurlijke personen) en beschermingsbewind. Beide vormen van bewind worden uitgevoerd door iemand die ‘bewindvoerder’ wordt genoemd. Er zijn wel belangrijke verschillen tussen Wsnp-bewind en beschermingsbewind. Klik hier voor meer informatie.
De basisopleiding tot professioneel beschermingsbewindvoerder leidt niet op tot bewindvoerder Wsnp. Daarvoor verwijzen we je graag naar onze Leergang Wsnp.

Vooropleiding- en werkervaringseisen professioneel beschermingsbewindvoerder
Op de website Rechtspraak.nl vind je de eisen van het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM rondom de opleidings- en werkervaringseisen.

De Basisopleiding tot professioneel beschermingsbewindvoerder voldoet volledig aan de eisen die het Landelijk kwaliteitsbureau CBM stelt aan de criteria van een ‘aanvullende beroepsopleiding’.

PE-punten voor bewindvoerders Wsnp en sociaal juridische dienstverlening
Wsnp-bewindvoerders die deze basisopleiding volgen behalen 30 PE-punten, toegekend door Bureau Wsnp. Daarnaast is deze basisopleiding via Regsiterplein geaccrediteerd voor de doelgroep sociaal juridische dienstverlening (SJD). Sociaal juridische dienstverleners behalen met volgen van deze basisopleidiing 54 PE-punten.

Afronding
Na het afronden van de vier modules ontvang je een certificaat. Er is geen afsluitend examen.

Docent
Deze basisopleiding wordt gegeven door Gert-Jan Mulder . Gert Jan Mulder is directeur van Inversis, een advies- en trainingsbureau voor alle facetten in de financiële zorgverlening. Voor OSR is Gert Jan mede-ontwikkelaar en docent van verschillende cursussen en trainingen: Basisopleiding Schuldhulpverlening, Basiscursus schuldenproblematiek en schuldhulpverlening, de Leergang Bewindvoering Wnsp en de Leergang Juridische verdieping voor professioneel beschermingsbewindvoerders.

In een interview met OSR vertelt Gert Jan meer over de ontwikkelingen rondom schuldhulpverlening.

Het programma van de basisopleiding bestaat uit 4 modules die over 6 lesdagen worden verzorgd.

Module 1: Introductie werkveld (1 dag)
– Inleiding Bewindvoering
– Inleiding Schulden en Bewind
– Verstandhouding met cliënten

Module 2: Aanmelding & intake (1 dag)
– Aanmelding
– Intakegesprek
– Stukken verzamelen
– Verzoekschrift/akkoordverklaring/bereidverklaring
– Plan van Aanpak
– Rechtbank (Grondslag/register)

Module 3: Uitvoering van het bewind (3 dagen)
I. Algemeen (2 dagen)
A. Aan de slag (0,5 dag)
– Inkomsten en uitgaven in kaart brengen
– Budgetplan opmaken
– Vermogen in kaart brengen
– Bankrekening
– Betrokkenen informeren
– Boedelbeschrijving

B. Uitvoering (1 dag)
– Dossiervoering (Wat zit er in het dossier en hoe onderhoud je het?)
– Budgetbeheer: vaste lasten
– Budgetbeheer: incidentele lasten
– Budgetbeheer: leefgeld vast en extra
– Positie van kinderen bij bewindvoering
– Schriftelijke vaardigheden: communiceren met de doelgroep
– Beslagvrije voet

C. Inkomen, sociale zekerheid en belastingen (0,5 dag)
– Inkomen en uitkeringen: Hoe zit het, wat is het?
– Inkomensondersteunende maatregelen/ Bijzondere Bijstand
– Aanvragen van inkomensondersteunende maatregelen
– Toeslagen
– Belastingen: Hoe zit het, wat is het?
– Een aangifte invullen

II. Specifiek (1 dag)
A. Ziektebeelden en beperkingen onderbewindgestelde
– Ziektebeelden
– PGB
– Communiceren met cliënten met beperking
B. Bewindvoering en problematische schulden
– Beslaglegging en invordering bijzondere schulden (CJIB)
– Schuldhulpverlening
– WSNP
– Vrij te laten bedrag
C. Overige juridische aspecten
– Bewindvoering en huwelijksvermogensrecht
– Bewindvoering en erfrecht

Module 4: Verantwoording, beëindiging & aansprakelijkheid (1 dag)
– Jaarlijkse rekening en verantwoording
– Eindrekening en verantwoording
– 5 Jaarlijkse evaluatie
– Klachten
– Bewindvoering en aansprakelijkheid van de bewindvoerder

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Deel deze pagina