Marten van Vugt

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Marten van Vugt

dhr. M.H.F. van Vugt

Functie

Raadsheer hof Arnhem-Leeuwarden

Specialisatie

insolventierecht en Wsnp

Biografie

Mr. M.(Marten) H.F. van Vugt is sinds 1 januari 2018 als raadsheer verbonden aan de het hof Arnhem-Leeuwarden, afdeling civiel, waar hij zich bezig houdt met appelrechtspraak op het gebied van insolventierecht, (beroeps)aansprakelijkheid en erfrecht. Van 2004 tot en met 2017 was hij rechter in de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, waar hij de laatste ruim zeven jaar werkzaam was als senior-rechter/rechter-commissaris insolventie. Voordat hij rechter werd werkte Marten als kandidaat-notaris bij een aantal grote advocaten- en notarissenkantoren. Van 2013 tot en met 2017 was hij voorzitter van Recofa, het landelijk overleg van rechters-commissarissen insolventie. Marten was en is betrokken bij de wetgevingsoperatie Herziening faillissementsrecht en was voorzitter en redacteur van werkgroep Professionele Standaarden Insolventie. Hij is al sinds jaren lid van de toetsingscommissie van Insolad en was jaren verbonden aan de klachtenadviescommissie van Bureau WSNP. Marten doceert graag: behalve bij OSR geeft hij ook les bij de SSR, het opleidingsinstituut voor de rechtspraak (onderdelen insolventierecht en erfrecht) en bij Kerckebosch (WSNP). Bij OSR doceert hij nu voor het tweede jaar een dagdeel in de leergang WSNP.

Marten van Vugt geeft de volgende cursussen:

Leergang Wsnp

Enige basisopleiding om bewindvoerder Wsnp te kunnen worden
Onbekend