Stijn Voskamp

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Stijn  Voskamp

mevr. mr. dr. S. Voskamp

Functie

Universitair docent

Specialisatie

onderwijsrecht

Biografie

Stijn Voskamp is universitair docent civiel recht, verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Leiden. Zij is in 2018 gepromoveerd op het proefschrift getiteld ‘Onderwijsovereenkomst, contractenrechtelijke leerstukken toegepast op de rechtsverhouding tussen school, leerling en ouders in het primair en voortgezet bekostigd onderwijs’. Haar onderwijs en onderzoek verricht zij onder andere op het snijvlak van civiel recht en onderwijsrecht.

Stijn Voskamp geeft de volgende cursussen:

Basisopleiding onderwijsrecht mbo*

 
Specifiek gericht op de wetgeving voor het mbo
25 PO J Basisniveau

Basisopleiding onderwijsrecht hbo en WO*

Heterogene groepen met zowel bestuurders uit het onderwijs als juristen
25 PO J Basisniveau

Basisopleiding onderwijsrecht PO en VO

Goede basis voor onderwijsrecht in de breedte
25 J (PO) Onbekend