Mop van Tiggele – van der Velde

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Mop van Tiggele – van der Velde

mevr. prof. mr. N. van Tiggele - van der Velde

Functie

Hoogleraar Verzekeringsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Verzekeringsinstituut) en Radboud Universiteit Nijmegen

Specialisatie

verzekeringsrecht

Biografie

Prof. Mop van Tiggele heeft na haar studie negen jaar als senior-gerechtssecretaris bij de Rechtbank Rotterdam gewerkt, waarna zij als juridisch adviseur bij Allianz Nederland in het verzekeringsrecht terecht is gekomen. Van 2004-2008 heeft zij aan de EUR onderzoek gedaan naar ‘Bewijsrechtelijke verhoudingen in het verzekeringsrecht’, waarna zij – in 2008 – benoemd is tot hoogleraar. Van Tiggele is raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Arnhem-Leeuwarden en (hoofd)redacteur voor AV&S en T&C Verzekeringsrecht.

Mop van Tiggele – van der Velde geeft de volgende cursussen:

Basiscursus verzekeringsrecht*

Basiskennis om een verzekeringszaak te behandelen
12 J (VSO/PO) Basisniveau