Lieske de Jongh

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Lieske de Jongh

mevr. mr. dr. drs. E.L. de Jongh

Functie

(kinder)rechter bij de afdeling familie- en jeugdrecht bij rechtbank Gelderland

Specialisatie

Jeugdwet en het sociaal domein, ssociaal zekerheidsreht, bestuursrecht

Biografie

Naast docent bij OSR is Lieske de Jongh (kinder)rechter bij de afdeling familie- en jeugdrecht bij rechtbank Gelderland. Daarvoor heeft zij achtereenvolgens gewerkt als docent bij de sectie Bestuursrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en als advocaat gezondheidsrecht bij Dirkzwager advocaten en notarissen. Haar specialisaties liggen op het terrein van de Jeugdwet en het sociaal domein in algemene zin (waaronder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015), de Wet langdurige zorg, zorgcontractering, privacyvraagstukken en het bestuursrechtelijk gezondheidsrecht (waaronder de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit en de toezicht- en handhavingsbevoegdheden van de NZa).

Lieske de Jongh geeft de volgende cursussen:

Cursus Jeugdwet*

Ontzettend praktisch en direct toepasbaar in de praktijk
5 J (PO) Basisniveau

Leergang sociaal domein (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)*

Behandelt de nieuwe regels en gewijzigde wetgeving
15 J (PO) Basisniveau