Gerrit Hulsbergen

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Gerrit  Hulsbergen

dhr. mr. G. Hulsbergen

Functie

Senior Nivré register expert personenschade, gerechtelijk deskundige, auditor, bemiddelaar

Specialisatie

personenschade

Biografie

Sinds 1990 ben ik werkzaam op het terrein van de letselschade als senior Nivré register expert personenschade, gerechtelijk deskundige, auditor, bemiddelaar, Mfn NVMV Letme mediator, docent en directielid en leidinggevende geweest van enkele letsel-, medische als arbeidsdeskundige afdelingen bij Cunningham Boschman en EMN mens. Via Pi-advice (www.Pi-Advice.nl) streef ik er naar samen met onze opdrachtgevers het proces van schadevaststelling aan de mens niet alleen te versnellen, maar ook voortdurend en structureel te verbeteren met (proces-)innovaties in het belang van alle betrokken partijen hen centraal te stellen en te houden, zoals bijvoorbeeld met:
1.De oprichting van Het Letselhuis, dé netwerkorganisatie en procesversneller van multidisciplinair samenwerkende onafhankelijk deskundigen bij complexere letselschaden (www.letselhuis.nl): Het bieden van keuzemogelijkheid en sluiten van SLA’s voor aantoonbaar onafhankelijke expertise;
2.www.behandelplan.com een beproefd en beveiligd documentmanagementsysteem (DMS) en digitaal behandelplan waarmee relevante dossierinformatie snel en eenvoudig kan worden gedeeld, dossierstukken eenvoudig kunnen worden doorgebladerd, de actuele status (op deelprocessen) permanent en dynamisch inzichtelijk is en de voortgang zo eenvoudig kan worden gemonitord ook in uitbestede zaken voor daartoe gemachtigden;
3.Medi-Office (www.medi-office.nl) een modern medisch adviesbureau nieuwe stijl met een vertrouwd en volledig gedigitaliseerd medisch traject en gekwalificeerd medisch secretariaat (op afstand via MedFile) met naar behoefte inzet van (eigen) medisch adviseurs en van de onafhankelijk Raadsarts© naar keuze en op klantniveau in te regelen, ter versnelling en bevordering van uniforme gestroomlijnd medische proces (conform medisch paragraaf) en gericht op optimaal herstel van betrokkene met vereenvoudiging van de onderlinge communicatie tussen de betrokken medici met aanmerkelijk kortere doorlooptijden en dus substantieel lagere kosten;
4.Www.schikken.com een digitale tool om versneld op een vertrouwelijke manier tegen lage en voorspelbare kosten interactief en digitaal geschillen op te lossen (no cure no pay).
5.Een unieke online letselschade kwaliteitsaudit door de in een dossier betrokken behandelaren en of management met versneld inzicht in de knel- en of vraagpunten in een dossier / portefeuille: zie http://www.letselhuis.nl/LetselschadeDossierReview

Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) doceer ik jaarlijks het onderwerp expertise in de mastercourse Aansprakelijkheid & Verzekering. Bij OSR opleidingen ben ik sinds de start van de opleiding betrokken als basisdocent Middel / Zwaar letsel (MZL). Sinds 2003 geef ik (in company) Harvard onderhandelingstrainingen. In 2018 werd de Grotius Personenschade opleiding door mij succesvol afgerond.

Ik beschik over ruime praktijkervaring als adviseur/consultant aan zowel verzekeraars-, zijde van de benadeelde partij én als onafhankelijk adviseur/ bemiddelaar / mediator.

Tenslotte ben ik in mijn vrije tijd secretaris van het oudste (anno 1910) en mooie concours hippique Bennekom (www.chbennekom.nl). Ik het verleden was ik actief als ouderling en voorzitter van een PKN kerkenraad, JCI-Ede, mede-oprichter en voorzitter van LetMe, de mediatorsvereniging op Letselschadegebied thans onderdeel van NVMV (de mediatorsvereniging in verzekeringszaken).

Gerrit Hulsbergen geeft de volgende cursussen:

Training Personenschade in de praktijk**

 
Krijg de juiste handvatten om de regie vast te stellen in een dossier
Verdiepingsniveau

Verdiepingscursus toekomstgerichte dienstverlening in de personenschaderegeling**

 
Leer hoe je goed aandacht kunt geven aan de immateriële behoeften van het slachtoffer
5 NJ (PO) Verdiepingsniveau

OSR-Mzl: Personenschade Leergang Middelzwaar Letsel

Unieke leergang middelzwaar letsel met examen
Onbekend