Arie van Eijsden

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Arie van Eijsden

dhr. A. van Eijsden

Functie

senior beleidsadviseur Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal Belastingdienst

Specialisatie

insolventierecht en Wsnp

Biografie

Arie van Eijsden is fiscalist van “huis uit” en heeft tot 1985 binnen de Belastingdienst gewerkt: eerst als fiscaal deskundige en later als hoofd van diverse belastingkantoren. Op het ministerie werd hij ingezet voor met name de invorderingswerkzaamheden: eerst als beleidsmaker en later als afdelingshoofd. Tevens heeft hij veel internationaal werk gedaan. Later heeft hij ook wat aan wetgeving gedaan. Hij is betrokken (geweest) bij veel (soms heel grote) faillissementen om de belangen van de Staat te behartigen. In zijn vrije tijd publiceert hij veel, geeft hij les bij SSR en diverse opleidingsinstituten en is hij deelredacteur bij Kluwer en voorts verbonden aan diverse uitgaven. Faillissement en schuldsanering zijn voor hem de aantrekkelijkste aandachtsvelden.

Arie van Eijsden geeft de volgende cursussen:

Leergang Wsnp

Enige basisopleiding om bewindvoerder Wsnp te kunnen worden
Onbekend