Herman Bröring

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Herman  Bröring

dhr. prof. mr. dr. H.E. Bröring

Functie

Hoogleraar bestuursrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid

Specialisatie

Rechtsgeleerdheid

Biografie

Expertise
Bestuursrecht, mede in vergelijking met andere rechtsgebieden. Topics:
Normering (wetgeving; beleidsregels; richtlijnen, gedragscodes, protocollen)
Handhaving (bestuursdwang, dwangsom; bestuurlijke boete)
Mijnbouwschade Groningen
Staats- en bestuursrecht van Aruba