Herman Bröring

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Herman  Bröring

dhr. prof. mr. dr. H.E. Bröring

Functie

Hoogleraar bestuursrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid

Specialisatie

Rechtsgeleerdheid

Biografie

Expertise
Bestuursrecht, mede in vergelijking met andere rechtsgebieden. Topics:
Normering (wetgeving; beleidsregels; richtlijnen, gedragscodes, protocollen)
Handhaving (bestuursdwang, dwangsom; bestuurlijke boete)
Mijnbouwschade Groningen
Staats- en bestuursrecht van Aruba

Herman Bröring geeft de volgende cursussen:

Verdiepingsursus mijnbouwschade en versterking

 
Verplichte cursus en alleen toegankelijk voor deelnemende advocaten en mediators aan de Subsidieregeling Mijnbouwschade Groningen
8 J (PO) Onbekend