Online actualiteitencursus rechten van derden bij huur**

NiveauVerdiepingsniveau
PO punten2 J PO
Online actualiteitencursus rechten van derden bij huur** Online classroom, binnen twee uur helemaal up-to-date!


Startdatum:


Informeer mij

2

Actuele stand van zaken over positie huurder en verhuurder bij medehuur en onderhuur

In de praktijk en in de rechtspraak zijn de afgelopen jaren vragen gesteld over de positie van de verhuurder in situaties van medehuur. Vragen als: "Kan de verhuurder invloed uitoefenen op de vraag wie de huur voortzet als de huurder en medehuurder uit elkaar gaan?” En: “Hoe zit het als twee of meer partijen als huurders in het contract worden genoemd?"
Over deze twee vragen heeft de Hoge Raad eind december 2021 antwoorden gegeven, maar er blijven er onduidelijkheden bestaan. In deze online actualiteitencursus wordt naast de bovengenoemde uitspraak ook andere recente jurisprudentie behandeld en is er ruimte voor vragen en discussie. Ten slotte komen ook recente ontwikkelingen bij onderhuur, voortzetting van de huur na overlijden van de huurder en woningruil aan bod.
De wettelijke bescherming bij de huur van woonruimte is sinds 1979 niet alleen beperkt tot de huurder zelf. Onder omstandigheden ontlenen ook andere personen die het huurcontract bij de aanvang niet zelf als huurder hebben gesloten, rechten aan de huurverhouding. Denk hierbij aan de onderhuurder van een zelfstandige woning of aan situaties van zogenoemde ‘medehuurders’, zoals de in de huurwoning wonende echtgenoot of geregistreerde partner van een huurder. Of iemand die in de woning met de huurder een zogenoemde ‘duurzame gemeenschappelijke huishouding’ heeft. Deze status is met name van belang op het moment dat de huurovereenkomst met de huurder eindigt.

Wat is de doelgroep?

Deze online actualiteitencursus is interessant en relevant voor (juridisch) professionals die dagelijks bezig zijn met het huurrecht en/of werkzaam zijn in de huurrechtpraktijk: o.a. advocaten, rechtsbijstand juristen, huurrechtjuristen binnen het bedrijfsleven (woningcorporaties) of binnen de overheid en ervaren professionals binnen het vastgoed- en verhuurbeheer.

Wat is de cursusvorm?

Deze cursus is in de vorm van een online classroom (deelname via microfoon en webcam) van twee uur, onderbroken door een korte pauze. Kennisoverdracht en interactie aan de hand van vragen, voorbeelden en discussie, wisselen elkaar af.

Wie is de docent?

Oscar van Dalsum

Wat leer je tijdens de online actualiteitencursus rechten van derden bij huur?

Na het volgen van deze online actualiteitencursus ben je in staat om naar de laatste stand van zaken te adviseren en/of te procederen over kwesties waarin de positie van de verhuurder ten opzichte van medehuurders of andersom centraal staan.

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Om deze online actualiteitencursus te volgen is basiskennis van het huurrecht in het algemeen en derdenbescherming in het bijzonder vereist. Beschik je hier niet over? Dan adviseren wij om eerst onze basisopleiding huurrecht, basiscursus huurrecht woon- en bedrijfsruimte, basiscursus huurrecht woonruimte of de basiscursus huurrecht bedrijfsruimte te volgen.

Wat ontvang je na afronding van deze online actualiteitencursus?

  • 2 J PO-punten (deze cursus is door de NOvA erkend als PO-cursus);
  • bewijs van deelname.

In deze online actualiteitencursus worden de meest actuele wet- en regelgeving en rechtspraak rondom de positie van verhuurder en huurder met betrekking tot medehuur en onderhuur op verdiepingsniveau en naar de laatste stand van zaken behandeld.

Aan bod komt o.a.:
– Korte inleiding bestaande wettelijke regeling ‘derdenbescherming’ bij de huur van woonruimte;
– Medehuur: bespreking positie gezamenlijke huurders (‘contractuele medehuurders’) adhv HR 24 december 2021 ECLI:NL:HR:2021:1964;
– Casuïstiek over medehuur en de procedurele aspecten daarvan;
– Actuele jurisprudentie voortzetting huur na overlijden huurder;
– Actuele jurisprudentie onderhuur;
– Actuele jurisprudentie woningruil.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Deel deze pagina

Cursussen die je misschien ook interessant vindt

Basiscursus huurrecht woon- en bedrijfsruimte*

De volledige basis van het huurrecht in drie dagen
15 J (PO) Basisniveau

Verdiepingscursus huurrecht woonruimte**

 
Nieuw
Nieuw: verdieping van jouw juridische kennis op het vlak van woonruimte
5 J (PO) Verdiepingsniveau

Cursus VvE- en appartementsrecht**

Naast kennisoverdracht ruimte voor casuïstiek uit jouw praktijk
5 J (PO) Verdiepingsniveau

Basiscursus huurrecht woonruimte*

Gedegen en praktijkgerichte kennismaking met het huurrecht rondom woonruimten
10 J (PO) Basisniveau