Actualiteitencursus Participatiewet**

Startdatum12 december 2023
LocatieSpace to Create Utrecht CS
NiveauVerdiepingsniveau
Aantal lesdagen1
Uiterste inschrijfdatum 14 november 2023
PO punten5 J (PO)
Actualiteitencursus Participatiewet** Nieuwste jurisprudentie en meest recente ontwikkelingen over de wetgeving
625,- (excl. BTW)

Startdatum:


Direct inschrijven

5

Het vangnet van het sociale zekerheidsstelsel

De Participatiewet is het vangnet van het sociale zekerheidsstelsel. Jaarlijks doen meer dan 500.000 mensen een beroep op deze wet. Het is daarom belangrijk om bijgepraat te worden over de ontwikkelingen van deze wet.

Actualiteitencursus Participatiewet

Tijdens de actualiteitencursus Participatiewet komen zowel de nieuwste jurisprudentie als de recente ontwikkelingen over de wetgeving aan de orde. Onder andere de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en de gevolgen van strafrechtelijke vrijspraak voor besluiten waarbij de bijstand wordt ingetrokken en teruggevorderd komen aan de orde. Verder komen zaken als verplichtingen en maatregelen, leefvormen zoals duurzaam gescheiden leven, gezamenlijke huishouding en kostendelers, middelen, bijzondere bijstand en de aanvraagproblematiek aan bod.

De wetgeving van 1 januari 2013, waarbij de bestuurlijke boete in onder andere de bijstandswetgeving is ingevoerd, leidt nog steeds tot belangwekkende jurisprudentie. Daarbij kun je denken aan klassieke thema's zoals verwijtbaarheid, opzet en grove schuld maar ook aan wie de boete moet worden opgelegd, de eisen waaraan de besluitvorming moet voldoen en vooral ook aan de bewijsvoering.

Er zijn ook belangwekkende uitspraken gedaan over de cautie. Wanneer moet deze bijvoorbeeld worden gegeven? Wat zijn de gevolgen als de cautie niet of niet tijdig wordt gegeven? Op welke manier moet de gemeente omgaan met verzoeken om herzieining van onherroepelijke boetebesluiten?

Tot slot wordt er ook aandacht besteed aan de kostendelersregeling, verplichtingen en maatregelen van de wet en jurisprudentie van de Wet werk en bijstand.

Wat is de cursusvorm?

Deze actualiteitencursus bestaat uit een bijeenkomst van 6 uur.

Wie zijn de docenten?

Ray Geerling
Erik Klein Egelink

Wat leer je tijdens de actualiteitencursus Participatiewet?

Na afloop van deze cursus:

 • kun je benoemen wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn op het gebied van de Participatiewet;
 • kun je reproduceren wat recente jurisprudentie inzake bestuurlijke boete, bijstand, leefvormen en verplichtingen en maatregelen is.

Wat ontvang je na afronding van de actualiteitencursus Participatiewet?

 • Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus: 5 J PO-punten;
 • bewijs van deelname.

Datum Tijd
12 december 2023 10:00 uur - 16:30 uur

Inhoud


Belangrijkste onderdelen Participatiewet zoals:

 • Toegang tot de PW voor personen met beperkingen en de ondersteuning die het college daaraan moet verlenen.
 • Jurisprudentie aanscherping verplichtingen en maatregelen.
 • Kostendelersnorm.
 • Normering voor personen die gehuwd zijn of samenwonen met een niet rechthebbende partner.Recente jurisprudentie Participatiewet:

 • Bestuurlijke boete: onder andere evenredigheid, draagkracht, opzet, (grove) schuld en verminderde verwijtbaarheid, specifieke bewijslast in boetezaken en herzieningsverzoeken voor bestaande boetebesluiten.
 • Leefvormen (gezamenlijke huishouding en duurzaam gescheiden leven).
 • Schattingsjurisprudentie in zaken over intrekking en terugvordering wegens verzwijgen van werkzaamheden.
 • Middelen.
 • Voorliggende voorzieningen en bijzondere bijstand.Wetgeving:

 • Wetsvoorstel opheffing discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte.
 • Wetsvoorstel wijziging partneralimentatie
 • Wet verdringingstoets


Materiaal


Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  sprekers die weten van de praktijk, heel veel kennis hebben. En waar je geboeid naar kan luisteren. Ondanks dat ik absoluut niet lekker was, was ik geen moment 'ingekakt'.
 • Piet Huisman - Beoordeling: 10/10
  de syllabus was goed, de trainers zeer goed, de actualiteit en de jurisprudentie eveneens.
 • Alfred Balkema - Beoordeling: 10/10
  uitstekend
 • Marianne Steenbergen - Beoordeling: 6/10
  Cursus was erg rommelig en dat komt voor een groot deel omdat vragen van deelnemers te uitgebreid aan de orde komen. Voor de andere deelnemers zijn niet alle vragen van deelnemers even relevant. Zou soms eerder afgekapt kunnen worden zodat gewaarborgd wordt dat de op de sheets aangekondigde lesstof aan de orde komt, met commentaar van de opleiders, die zeer ervaren zijn. Ik wil graag meer gebruik maken van hun expertise.
 • Reinie den Besten - Beoordeling: 9/10
  Ik ga al jaren naar deze actualiteiten jurisprudentiedagen. Ik steek er veel van op omdat je niet altijd de gelegenheid hebt om zelf op de hoogte te zijn van de nieuwigheden op jurisprudentiegebied en de aankomende wetgeving.
 • Anoniem - Beoordeling: 6/10
  Erik is een erg fijne trainer, Ray vind ik zelf wat minder. Erik geeft veel praktijkvoorbeelden, hij weet precies waar we tegenaan lopen dus er is veel herkenning en direct toepasbaar. Helaas was het merendeel van de deelnemers advocaat. Een aanzienlijk deel was enkel aanwezig voor de punten en heeft vrijwel de hele cursus gewerkt (op laptop/bellen zelfs tijdens de cursus) en een ander deel bepaalde het gehele ochtendprogramma door steeds weer vragen te stellen en voorbeelden te geven waardoor niet werd toegekomen aan de echte stof.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Een prima opfriscursus die gegeven wordt door twee door de wol geverfde coryfeeën op het gebied van de Participatiewet.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Studiedag is prima georganiseerd. Veel informatie van trainers, nuttige info en op een prettige manier naar voren gebracht. Locatie is oke, goed bereikbaar met openbaar vervoer. De lunch is prima, maar nadeel is de gezamenlijke wandeling naar de lunchlocatie hetgeen veel tijd kost. Ik vind het altijd prettig om zelf te bepalen of ik een wandeling maak.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  nuttig, er was in ieder geval meer dan genoeg vakkennis.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Prima cursus Kom al jaren naar deze actualiteitencursus Trainers vullen elkaar uitstekend aan
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Prima om op deze digitale wijze de cursus te kunnen volgen. Een fysieke studiedag levert meer reactie op, en vooral op een prettigere wijze door het zien van medecursisten. Het is even niet anders, maar hoop dat het volgend jaar weer een fysieke studiedag mag zijn. Het fijne is dat je in gesprek kunt gaan met de andere cursisten en hun achtergrond beter naar voren komt.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Ik vond de opleiding nuttig voor de praktijk. Eén en ander was erg leerzaam.
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  Fijne cursus om de actualiteiten op een rij te krijgen.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Leuk en leerzaam
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Goede en leerzame opleiding. Duidelijke uitleg van de docenten. Je kon merken dat zij up to date waren. Ook de vragen van de cursisten werden goed en duidelijk beantwoord.
 • Anna van Tol - Beoordeling: 8/10
  Erg leerzaam en veel ruimte om vragen c.q. casussen voor te leggen.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Prima
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  prima!
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Goede cursus, uitstekende trainers, ter zake doende voorbeelden (Wijdemeren).
 • Willem Nass - Beoordeling: 8/10
  Nuttig. Het gaf een goed beeld van de recente ontwikkelingen.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Goed overzicht, heel praktijkgericht, goede verdieping
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  heel leerzaam en leuk
 • Anoniem - Beoordeling: 10/10
  altijd inhoudelijk een hele goede cursus, ik volg deze cursus al jaren, er worden ook goede praktijkvoorbeelden gegeven, allebei de docenten hebben zeer goede kennis van zaken
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Het was een interessante cursusdag waarbij alle relevante onderwerpen wel aan bod kwamen.
 • Jurmen Plet - Beoordeling: 9/10
  Uiterst bruikbaar. Goede cursus.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  mooie samenvatting van de actualiteiten en goed praktisch toepasbaar.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Praktisch en duidelijk
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Heel duidelijke toelichtingen van jurisprudentie. Ook de deelnemers goede opmerkingen, vragen.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  De combinatie van Ray Geerling en Erik Klein Egelink is een prima combi voor de actualiteitendag Pw. Uitleg en informatie wordt op een prettige manier gegeven, doorspekt met duidelijke praktijkvoorbeelden. Locatie in coronatijd is oke.
 • Anoniem - Beoordeling: 6/10
  Cursus gevolgd via live stream doet veel afbreuk aan concentratie en beleving Geluid was niet altijd optimaal, vragenstellers niet te verstaan Webinair prettiger dan in ieder geval docent nog in beeld
 • Anoniem - Beoordeling: 10/10
  Ik vond het echt ontzettend goed, interessant en leuk. En dan heb ik het zowel over de sprekers, de inhoud en de locatie.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Goede opleiding metzeer ervaren docenten
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Ik heb al meerdere jaren deelgenomen aan de actualiteitendag van OSR. Steeds werden zij gegeven door E. Klein Egelink en R. Geerling. Zoals ieder jaar was het een fijne cursusdag. Recente ontwikkelingen worden onder de loep genomen. Deze ontwikkelingen worden voorzien van recente uitspraken en voorbeelden uit de praktijk. dat maakt het levendig. Het is een goed opgebouwde cursusdag. Je blijft bij de les mede door een goed samenspel tussen de docenten. Dit maal vond de cursus plaats in Breukelen, prima locatie, coronaproof en een goede verzorging van de inwendige mens.
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  Ik deed online mee. Ik kon de docenten goed verstaan en de presentatie goed volgen. Docenten waren prima en de inhoud voldeed aan mijn verwachtingen. Ik vond mijn eerdere online-ervaring met ‘procederen in bestuursrecht’ beter omdat daar een hele online leeromgeving was: meer interactie.
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  Interessant. Veel zaken onder ogen gekomen die mij nog niet bekend waren. Goede docenten en presentatie. Minpuntje vond ik het gebrek aan voorinformatie en de sheet zijn voor langere termijn gebruik niet geschikt.
 • Hendry De Boer - Beoordeling: 9/10
  Twee doorgewinterde- en goed op elkaar ingespeelde topdocenten. Zeer goede interactie met cursisten, uitgebreide bespreking van actuele CRvB-jurisprudentie waarbij ook de humor niet ontbrak. Welbestede studiedag!
 • Anoniem - Beoordeling: 10/10
  Heel goed. Ik volg deze actualiteitencursus al jaren en dit voegt veel toe aan mijn inhoudelijke kennis . Tevens heb ik weer kennis genomen van de actuele jurisprudentie. Een vette 10 en tot volgende keer, als het van de werkgever mag.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  De inhoud van deze cursus is als vanouds zeer praktisch en dus heel goed toepasbaar in de praktijk.
 • Dick Brouwer - Beoordeling: 10/10
  De cursus was echt geweldig. Beste Cursus die ik in de afgelopen pakem beet drie jaar heb gevolgd. Van de broodjes heb ik darmkrampen gekregen. De afgelopen avond en vanochtend telkens met spoed naar de WC. Tis nou over gelukkig
 • Willem Nass - Beoordeling: 9/10
  Weer interessante dingen gehoord. Een paar korte punten: We kregen uitleg over de omgekeerde toets. Ik heb een interessante suggestie opgetekend om bijzondere bijstand aan te vragen in verwervingskosten. Er werd uitleg gegeven bij een interessante uitspraak over iemand die bankafschriften niet kon overleggen omdat betrokkene jaren lang rood had gestaan en de bank weigerde mee te werken. Wij kregen uitleg bij de regels die gelden bij huisbezoeken. Natuurlijk is dit niet meer dan een kleine opsomming van enkele interessante dingen die wij gehoord hebben. Daarbij werden met name de recente ontwikkelingen ter sprake gebracht.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Deel deze pagina