NIVRE vaktechnische opleiding voor iedereen met MZL werk- en denkniveau

Terug naar overzicht
9 november 2022

Sinds het voorjaar van 2022 biedt OSR juridische opleidingen de nieuwe Opleiding branche personenschade waarmee je als professional in de personenschadebranche kunt voldoen aan de vaktechnische opleidingseisen van het NIVRE. Wil je NIVRE expert worden? Kijk dan op de website van het NIVRE voor de overige kwaliteitsvoorwaarden waar je aan moet voldoen om ingeschreven te worden in het NIVRE register.

Naast de volledige opleiding branche personenschade biedt OSR ook een verkort instroomprogramma voor de professionals met MZL werk- en denkniveau. Verzekeraars en belangenbehartigers met een OSR-MZL diploma mogen van het NIVRE direct instromen in het verkorte programma, maar ook voor degenen zonder dit diploma is er nu goed nieuws.

In november hebben wij van het NIVRE toestemming gekregen om ook mensen zonder OSR-MZL diploma toe te laten tot het instroomprogramma. Dit programma is met toestemming van het NIVRE beschikbaar voor professionals die elders, bijvoorbeeld intern, een programma middelzwaar letsel hebben gevolgd én voor degenen die middels uitgebreide werkervaring ditzelfde werk- en denkniveau hebben bereikt. Deze kandidaten moeten de kennistoets van de leergang MZL met goed gevolg afronden, om toegelaten te worden tot het instroomprogramma. Je kunt je voorbereiden met zelfstudie in de vorm van lesstof die wij aanbieden via onze online leeromgeving.

Wil je in aanmerking komen voor dit instroomprogramma en heb je geen OSR MZL diploma, neem dan contact op met OSR via [email protected]

De opleidingen

Meer informatie over de opleiding branche personenschade en het MZL-instroomprogramma NIVRE expert personenschade vind je hier!

Opleiding branche personenschade MZL-instroomprogramma
'NIVRE vaktechnische opleiding voor iedereen met MZL werk- en denkniveau