Governance OSR

Toezicht door topprofessionals

Stichting OSR Juridische Opleidingen

Opgericht in 1981, heeft tot doel de kwaliteit van de rechtspraktijk in Nederland als marktpartij te bevorderen door de ontwikkeling en/of overdracht van kennis, vaardigheden en/of ethiek. De stichting tracht dit doel te bereiken door deelname in BV’s of andere rechtspersonen die (in)direct dienstbaar zijn aan het doel van de stichting en door andere activiteiten die voor dit doel van belang kunnen zijn. Stichtingsbestuur bestaat uit tenminste 4 leden. Geen werknemers.

OSR Holding BV

Opgericht in 2010, heeft tot doel de kwaliteit van de rechtspraktijk in Nederland als marktpartij te bevorderen door de ontwikkeling en/of overdracht van kennis, vaardigheden en/of ethiek, het oprichten, aankopen, deelnemen in, beheren, besturen, financieren etc. van andere rechtspersonen/ondernemingen met gelijksoortige doelstelling. Stichting OSR is de aandeelhouder van OSR Holding BV. De vennootschap heeft een bestuurder, tevens directeur in loondienst, benoemd door de aandeelhouder. Het interne toezicht wordt uitgeoefend door een commissaris, benoemd door de aandeelhouder. Behalve de directeur geen werknemers.

OSR Juridische Opleidingen BV

Opgericht in 2010, heeft tot doel de kwaliteit van de rechtspraktijk in Nederland als marktpartij te bevorderen door de ontwikkeling en/of overdracht van kennis, vaardigheden en/of ethiek, het oprichten, verwerven, deelnemen in, samenwerken met, financieren etc. van andere ondernemingen met gelijksoortige doelstelling. OSR Holding BV is de aandeelhouder van OSR Juridische Opleidingen BV. De vennootschap heeft een bestuurder, benoemd door de aandeelhouder. Het interne toezicht wordt uitgeoefend door een commissaris, benoemd door de aandeelhouder. Circa 10 werknemers.

OSR Opmaat BV

Opgericht in 2013, doel is gelijk aan dat van OSR Opleidingen BV. OSR Holding BV is de aandeelhouder van OSR Opmaat BV. De vennootschap heeft een bestuurder, benoemd door de aandeelhouder. Het interne toezicht wordt uitgeoefend door een commissaris, benoemd door de aandeelhouder. Geen werknemers. Verricht niet-btw-plichtige opleidingsactiviteiten.

Governance OSR sinds 1 mei 2021

Download hier het PDF: Governance OSR per 01-05-2021.

Governance OSR per 01-05-2021