Femke Rasenberg

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Femke  Rasenberg

mevr. mr. F.M.M. Rasenberg

Functie

werkzaam bij AT Osborne Legal

Specialisatie

aanbestedings- en bouwrecht

Biografie

Mevrouw. mr. F.M.M. (Femke) Rasenberg, begon haar werkzaamheden als advocaat in 2004 bij het Amsterdamse advocatenkantoor Boekel De Nerée waar zij zich al snel specialiseerde in het aanbestedings- en bouwrecht. Eind 2008 maakte zij de overstap naar de Bond van Nederlandse Architecten. Hier adviseerde zij onder andere opdrachtgevers over de wijze van aanbesteden, en architecten over hun deelname en (juridische) mogelijkheden. Daarnaast was zij nauw betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe Aanbestedingswet en het bijbehorend flankerend beleid. Femke heeft meegewerkt aan de Leidraad Aanbesteden Bouwopdrachten van de Regieraad Bouw en samen met, onder meer, Architectuur Lokaal en de Rijksgebouwendienst een digitale leidraad voor de aanbesteding van architectendiensten ontwikkeld. In 2011 keerde Femke terug naar Boekel waar zij de aanbestedingsrechtelijke praktijk heeft aangestuurd. Sinds 1 november 2014 is zij directeur van AT Osborne Legal, een organisatie die is gespecialiseerd in het leveren van juridische dienstverlening en advocatuur in ruimtelijke opgaven.
Femke is vice-voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Instituut voor Bouwrecht en expert in de Commissie van Aanbestedingsexperts. Daarnaast is zij lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht en de Vereniging voor Bouwrecht.
Femke publiceert regelmatig over aanbestedingsrechtelijke onderwerpen en verzocht (inhouse) trainingen.

Femke Rasenberg geeft de volgende cursussen:

Basiscursus Nederlands en Europees aanbestedingsrecht*

Cursus met veel aandacht voor de actualiteit (aanbestedingswet 2016)
5 J (PO) Basisniveau