Cara Pronk

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Cara  Pronk

mevr. mr. E.C.A. Pronk

Functie

Verzrogt internationale aspecten van de cursus Flexibele arbeidsverhoudingen

Specialisatie

Cara is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht

Biografie

Cara Pronk geeft de volgende cursussen:

Cursus flexibele arbeidsverhoudingen**

Verdieping in arbeidsrelaties anders dan de vaste arbeidsovereenkomst
10 J (PO) Verdiepingsniveau