mr. Jahir Dijks

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
mr. Jahir Dijks

Biografie

‘Mr. Jahir Dijks is een gepassioneerde belastingadviseur, met een specialisatie in de fiscale aspecten van internationale tewerkstelling, waaronder loonbelasting, inkomstenbelasting en socialezekerheidswetgeving. Hij brengt een schat aan ervaring mee die hij heeft opgedaan bij Exterus, waar hij zich onder meer heeft gericht op inkomstenbelastingaangiften voor internationaal actieve werknemers, vraagstukken omtrent de aanvraag en toepassing van de 30%-regeling, het vormgeven van internationale uitzendingen en advisering omtrent beleid.

Als docent is Jahir gedreven om studenten het belang van een holistische benadering van juridische vraagstukken bij te brengen, gebruikmakend van praktijkcasussen om de complexiteit van internationale tewerkstelling te illustreren. Zijn doel is om studenten bewust te maken van de volledige reikwijdte (“de helicopterview”) van regelgeving rondom internationale tewerkstelling en deze hierdoor te bewapenen met het inzicht en de vaardigheden om kansen te herkennen en te benutten, of knelpunten tijdig te kunnen identificeren.’