Tijn Kortmann

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Tijn  Kortmann

dhr. mr. C.N.J. Kortmann

Functie

Advocaat en honorair Universitair Hoofddocent, Adviseur bij Stibbe en verbonden aan de Universiteit Utrecht

Specialisatie

bestuursrecht, omgevingsrecht

Biografie

Complexe zaken analyseren en terugbrengen tot de kern, daar haal ik veel voldoening uit, als advocaat en wetenschapper. Een student, cursist, client of rechter inzicht geven in de materie en tegelijkertijd goed blijven luisteren naar wat zij mij te zeggen hebben. Op die manier geef ik graag les, adviseer ik clienten en bepleit ik zaken voor de rechter. Dat laatste als het nodig is, want het mooiste blijft toch om strijdende partijen bij elkaar te brengen.

Mensen die in Nijmegen hebben gestudeerd, waar mijn vader een groot deel van zijn leven hoogleraar staatsrecht was, vinden het vaak vanzelfsprekend dat ook ik jurist ben geworden. Toch was dat na het gymnasium zeker niet het geval. Ik twijfelde tussen medicijnen en natuurkunde en koos uiteindelijk voor het laatste. Toen het afstuderen naderde koos ik alsnog voor rechten als tweede studie, omdat de maatschappelijke relevantie daarvan directer zichtbaar was. Zo werd ik in 1996 met een dubbel diploma advocaat bij Stibbe.

Tijdens mijn loopbaan heb ik de combinatie van wetenschap en praktijk altijd de ideale gevonden. Met lesgeven en publiceren houd je je vakkennis als vanzelf op peil. Discussie met vakgenoten, van student tot hoogleraar, zorgt ervoor dat niks vanzelfsprekend wordt. In de redactie van diverse juridische tijdschriften en als voorzitter van de Kennisbank bestuursrecht probeer ik mijn steentje bij te dragen aan het informeren van mijn vakgenoten over de nieuwste ontwikkelingen.

Een heel interessant deel van het recht vind ik het grensgebied tussen bestuursrecht en privaatrecht. Ik promoveerde in 2006 op een onderdeel daarvan, het overheidsaansprakelijkheidsrecht, maar je komt die grens op allerlei plaatsen tegen, van overheden die toezeggingen doen tot bedrijven die schade lijden door nieuwe wetgeving of beleid. Deze belangstelling is ook wel zichtbaar in mijn publicaties, variërend van het handboek Constitutioneel Recht, waarin ik de burgerlijke rechtspraak behandel, tot de bewerking van het overheidsaansprakelijkheidsrecht in de Module Bestuursrecht en het preadvies voor de VAR over het vertrouwensbeginsel.

Gelukkig heeft het leven nog meer mooie dingen te bieden dan alleen het recht. Een gezonde geest in een gezond lichaam heeft mij altijd aangesproken en ik breng dat in praktijk met sport en muziek. Zo fietste ik met mijn echtgenote van Lille naar Bordeaux en was ik clavecinist in een concert ter gelegenheid van de 250e sterfdag van Jean Philippe Rameau.