Titia Fernig-Rocour

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Titia  Fernig-Rocour

mevr. mr. T.L. Fernig-Rocour

Functie

Senior rechter bij de rechtbank Amsterdam

Specialisatie

Bestuursrecht

Biografie

“Titia Fernig-Rocour is werkzaam geweest in juridische – en beleidsfuncties voor zowel de rijksoverheid als het bedrijfsleven. Sinds 2008 is zij (plaatsvervangend) rechter, opgeleid in het strafrecht en bestuursrecht en vanaf 2015 is zij bestuursrechter bij de rechtbank Amsterdam. Vanuit de rechtbank Amsterdam was zij anderhalf jaar gedetacheerd bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de hoogste bestuursrechter op het gebied van het economische bestuursrecht. In Amsterdam heeft zij inmiddels zaken behandeld binnen nagenoeg alle bijzondere onderdelen van het bestuursrecht. Momenteel doet zij dat binnen het sociale zekerheidsrecht en het gemeentelijke belastingrecht. Daarnaast leidt zij nieuwe rechters op.”

Titia Fernig-Rocour geeft de volgende cursussen:

Basisopleiding algemeen bestuursrecht (Awb)*

Actuele casuïstiek gedoceerd met aanstekelijk enthousiasme.
15 J (PO) Basisniveau

Cursus beroepsprocedure bij de bestuursrechter (Awb)*

Met behulp van een zittingscasus uit de praktijk leer je effectief procederen.
5 J (PO) Basisniveau