Ruby Boesjes

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Ruby  Boesjes

mevr. mr. R.M. Boesjes

Functie

Advocaat

Specialisatie

personen- en familierecht, vreemdelingenrecht, bestuursrecht

Biografie

Ruby Boesjes studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam en heeft een eigen advocaten kantoor genaamd LEF Advocatuur in Haarlem. Zij verleent rechtsbijstand aan vreemdelingen en asielzoekers en tot medio 2022 ook op het gebied van het personen- en familierecht. In het verleden werkte zij als juridisch coördinator op het Aanmeldcentrum voor asielzoekers te Schiphol en later als Manager Rechtsbijstand, tevens directielid van de Stichting Rechtsbijstand Asiel (SRA). In die functies heeft zij met enkele advocaten en juristen de Intervisiecommissie voor rechtsbijstandverleners te Schiphol opgericht en een kwaliteitssysteem ontwikkeld. Intercollegiaal Consult (ICC) en Intercollegiale Toetsing (ICT) werden gehanteerd als instrumenten voor interne kwaliteitszorg. Sinds 2010 doceert zij bij de training Gespreksleiding Intervisie.

Ruby Boesjes geeft de volgende cursussen:

Training gespreksleider intervisie voor advocaten**

Voldoet aan de nieuwe kwaliteitseisen van de NOvA
10 NJ (PO) Verdiepingsniveau