Anton Arnold

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Anton  Arnold

dhr. mr. A.L.G. Arnold

Functie

Algemeen juridisch adviseur

Specialisatie

sociaal zekerheidsrecht

Biografie

Anton Arnold (62 jaar) is een groot aantal jaren werkzaam bij de gemeente Roosendaal en vervulde daar diverse functies, o.a. als hoofd van de afdelingen juridische zaken en advies en ondersteuning. Op dit moment werkt hij als algemeen juridisch adviseur met vooral als taakvelden het sociaal domein (jeugd en WMO), veiligheid, toezicht en handhaving en privacy.

Vanuit zijn functie is Anton al een aantal jaren lid van de commissie Gemeenterecht van de VNG. Eerder was hij daarnaast ruim 12 jaar bestuurslid van de Vereniging Juridische Kwaliteitszorg lokaal bestuur (VJK).

In zijn vrije tijd was Anton jarenlang lid en voorzitter van diverse klachtencommissies in de jeugdzorg en psychiatrie en is hij op dit moment toezichthouder van een organisatie van 15 basisscholen.