Verdiepingscursus Passend onderwijs**

Startdata11 maart 2022
NiveauVerdiepingsniveau
PO punten15 J (PO)
Nieuw
Verdiepingscursus Passend onderwijs** Leer alles over de zorgplicht van scholen conform de Wet Passend Onderwijs
Vanaf 1575,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

15

Passend onderwijs in relatie tot de leerling

In de verdiepingscursus passend onderwijs komen alle relevante juridische aandachtspunten inzake passend onderwijs in relatie tot de leerling aan bod. In dat kader behandelen we onder meer de volgende onderwerpen: de zorgplicht van scholen conform de Wet passend onderwijs en de Wgbh/cz, de rol van de Geschillencommissie Passend onderwijs, de Landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaringen en de Onderwijsconsulenten, alsmede strategie en aanpak bij geschillen. Zie het programma voor een uitgebreide beschrijving.

De verdiepingscursus passend onderwijs is bedoeld voor deelnemers meer willen weten over de rechtsverhouding tussen onderwijsvragers en onderwijsaanbieders in het kader van passend onderwijs.

Wet Passend Onderwijs

De zorgplicht voor passend onderwijs is de kern van de Wet Passend Onderwijs, die in 2013 in werking is getreden. Deze wet heeft als doel dat scholen op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier zo passend mogelijk onderwijs realiseren. Dit betekent dat scholen moeten onderzoeken of ze een leerling die extra ondersteuning nodig heeft zelf onderwijs kunnen bieden. Wanneer dit niet kan, dienen ze samen met de ouders te kijken welke school deze leerling wel onderwijs en ondersteuning kan bieden.

Wat is de doelgroep?

De verdiepingscursus passend onderwijs is bedoeld voor onderwijsjuristen, directeuren, coördinatoren en beleidsmedewerkers van een samenwerkingsverband, zorgcoördinatoren van scholen, bestuurssecretarissen en bestuurders, maar ook voor advocaten en rechtshulpverleners die onderwijsaanbieders in het funderend onderwijs op commercieel vlak adviseren.

Wat is de cursusvorm?

Deze verdiepingscursus bestaat uit drie cursusdagen.

Wie is de docent?

Dik Berkhout

Wat leer je tijdens de Verdiepingscursus passend onderwijs?

Na het volgen van deze verdiepingscursus kun je o.a.:

 • de inhoud, de bewaartermijnen en de privacy betrekkingen van het leerlingdossier beschrijven;
 • de zorgplicht in het kader van toelating en verwijdering toelichten
 • de voorwaarden, het wettelijk kader en de procedure van de vervangende leerplicht beschrijven;
 • de verschillen tussen absoluut en relatief verzuim benoemen en de bijbehorende sancties beschrijven;
 • de verschillen tussen de klachtencommissie en de geschillencommissie benoemen;
 • de klachtenprocedure binnen het primair onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs beschrijven.

Wat ontvang je na afronding van de Verdiepingscursus passend onderwijs?

 • 15 PO-punten. Deze cursus is erkend door de NOvA;
 • een certificaat.

Inhoud


Inleiding en zorgplicht

 • Inleiding passend onderwijs
 • Leerlingdossier
 • Zorgplicht
 • WGBH/CZ
 • Medezeggenschap
 • Samenwerkingsverband
 • MaatwerkvoorzieningenToelaten, schorsen en verwijderen

 • Definities
 • Toelating
 • Toelatingsprocedure
 • Zorgplicht
 • Symbiose en proefplaatsing
 • Ordemaatregelen
 • Time-out
 • Schorsing
 • VerwijderingSpeciaal onderwijs en toelaatbaarheidsverklaring

 • Inleiding speciaal onderwijs
 • Cluster 1 en 2
 • Cluster 3 en 4 (toelaatbaarheidsverklaring tot het sbo en (v)s0)
 • Lwoo en praktijkonderwijsLeerplicht en kwalificatieplicht

 • Recht op onderwijs
 • Doelstelling leerplicht(wet)
 • Verantwoordelijke persoon
 • Duur inschrijvingsplicht
 • Kwalificatieplicht
 • Taken en bevoegdheden
 • Vrijstelling leerplicht
 • Vervangende leerplicht
 • Verzuim
 • Thuiszitters
 • SanctiesLeerlingenvervoer en rechtsbescherming

 • Leerlingenvervoer
 • Rechtsbescherming
 • Strategie en aanpak onderwijsrechtzaken


Materiaal


Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
info@osr.nl
Deel deze pagina

Cursussen die je misschien ook interessant vindt

Cursus Van start met de Omgevingswet*

 
Nieuw
Van start met de Omgevingswet; ook als incompany cursus beschikbaar
5 J (PO) Basisniveau

Leergang Onderwijsrecht mbo/hbo/wo*

 
Nieuw
Heterogene groepen met zowel bestuurders uit het onderwijs als juristen
30 PO J Basisniveau

Basisopleiding algemeen bestuursrecht*

Actuele casuïstiek gedoceerd met aanstekelijk enthousiasme.
15 (PO) Basisniveau

Actualiteitencursus gebiedsbescherming**

 
Nieuw
Verdiepingsniveau