Verdiepingscursus passend onderwijs**

Startdata24 september 2024
NiveauVerdiepingsniveau
Aantal lesdagen3
PO punten15 J (PO)
Verdiepingscursus passend onderwijs** Leer alles over de zorgplicht van scholen conform de Wet Passend Onderwijs
Vanaf 1925,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

15

Passend onderwijs in relatie tot de leerling

In de verdiepingscursus passend onderwijs komen alle relevante juridische aandachtspunten inzake passend onderwijs in relatie tot de leerling aan bod. In dat kader behandelen we onder meer de volgende onderwerpen: de zorgplicht van scholen conform de Wet passend onderwijs en de Wgbh/cz, de rol van de Geschillencommissie Passend onderwijs, de Landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaringen en de Onderwijsconsulenten, alsmede strategie en aanpak bij geschillen. Zie het programma voor een uitgebreide beschrijving.

De verdiepingscursus passend onderwijs is bedoeld voor deelnemers meer willen weten over de rechtsverhouding tussen onderwijsvragers en onderwijsaanbieders in het kader van passend onderwijs.

Wet Passend Onderwijs

De zorgplicht voor passend onderwijs is de kern van de Wet Passend Onderwijs, die in 2013 in werking is getreden. Deze wet heeft als doel dat scholen op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier zo passend mogelijk onderwijs realiseren. Dit betekent dat scholen moeten onderzoeken of ze een leerling die extra ondersteuning nodig heeft zelf onderwijs kunnen bieden. Wanneer dit niet kan, dienen ze samen met de ouders te kijken welke school deze leerling wel onderwijs en ondersteuning kan bieden.

Wat is de doelgroep?

De verdiepingscursus passend onderwijs is bedoeld voor onderwijsjuristen, directeuren, coördinatoren en beleidsmedewerkers van een samenwerkingsverband, zorgcoördinatoren van scholen, bestuurssecretarissen en bestuurders, maar ook voor advocaten en rechtshulpverleners die onderwijsaanbieders in het funderend onderwijs op commercieel vlak adviseren.

Wat is de cursusvorm?

Deze verdiepingscursus bestaat uit drie cursusdagen.

Wie is de docent?

Dik Berkhout

Wat leer je tijdens de Verdiepingscursus passend onderwijs?

Na het volgen van deze verdiepingscursus kun je o.a.:

 • de inhoud, de bewaartermijnen en de privacy betrekkingen van het leerlingdossier beschrijven;
 • de zorgplicht in het kader van toelating en verwijdering toelichten
 • de voorwaarden, het wettelijk kader en de procedure van de vervangende leerplicht beschrijven;
 • de verschillen tussen absoluut en relatief verzuim benoemen en de bijbehorende sancties beschrijven;
 • de verschillen tussen de klachtencommissie en de geschillencommissie benoemen;
 • de klachtenprocedure binnen het primair onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs beschrijven.

Wat ontvang je na afronding van de Verdiepingscursus passend onderwijs?

 • 15 PO-punten. Deze cursus is erkend door de NOvA;
 • een certificaat.

Inhoud

Inleiding en zorgplicht

  • Inleiding passend onderwijs

 

  • Leerlingdossier

 

  • Zorgplicht

 

  • WGBH/CZ

 

  • Medezeggenschap

 

  • Samenwerkingsverband

 

  • Maatwerkvoorzieningen

 

Toelaten, schorsen en verwijderen

  • Definities

 

  • Toelating

 

  • Toelatingsprocedure

 

  • Zorgplicht

 

  • Symbiose en proefplaatsing

 

  • Ordemaatregelen

 

  • Time-out

 

  • Schorsing

 

  • Verwijdering

 

Speciaal onderwijs en toelaatbaarheidsverklaring

  • Inleiding speciaal onderwijs

 

  • Cluster 1 en 2

 

  • Cluster 3 en 4 (toelaatbaarheidsverklaring tot het sbo en (v)s0)

 

  • Lwoo en praktijkonderwijs

 

Leerplicht en kwalificatieplicht

  • Recht op onderwijs

 

  • Doelstelling leerplicht(wet)

 

  • Verantwoordelijke persoon

 

  • Duur inschrijvingsplicht

 

  • Kwalificatieplicht

 

  • Taken en bevoegdheden

 

  • Vrijstelling leerplicht

 

  • Vervangende leerplicht

 

  • Verzuim

 

  • Thuiszitters

 

  • Sancties

 

Leerlingenvervoer en rechtsbescherming

  • Leerlingenvervoer

 

  • Rechtsbescherming

 

  • Strategie en aanpak onderwijsrechtzaken

 

 

Materiaal

Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

 • Claudia Claudia van der Vegt - Beoordeling: 7/10
  Ik vond het een mooie cursus maar helaas niet voor mij bedoeld; ik werk al 9 jaar als bestuurssecretaris voor het SWV dat ik nauwelijks wat nieuws heb gehoord wat mij zou helpen in de dagelijkse praktijk. Lijkt mij dus meer voor starters bij SWV en juristen. Ik had nog meer diepgang verwacht op ingewikkelde casuïstiek. Hoe pak je bv. de wet erbij indien SWV's onderling ruziën over wie er een TLV moet afgeven. En ook: wie houdt de regie bij verhuisleerlingen waarover onenigheid is t.a.v. de ondersteuningsbehoefte.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Ik ben blij dat ik deze opleiding heb gedaan. Ik heb dingen geleerd waar ik echt wat aan heb.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  De docent is deskundig en makkelijk toegankelijk. Stelt zich open voor vragen ed. De wisselende samenstelling van de groep was extra verrijkend.
 • Jet Jet Broeken - Beoordeling: 10/10
  Heel fijn! Als "niet-jurist" kon ik de inhoud goed volgen. Ik verwacht dankzij de cursus met meer zelfvertrouwen te kunnen adviseren over casussen.
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  Door het volgen van de cursus passend onderwijs is mijn kennis over dit onderwerp weer up to date. De docent had voldoende deskundigheid over dit onderwerp, maar kan de volgende keer wellicht een iets betere structuur in zijn verhaal aanbrengen. Daarnaast miste ik wat actievere werkvormen en vond ik de ICT ondersteuning vanuit OSR beperkt. Zo konden wij de eerste bijeenkomst niet in breakout rooms werken, omdat de ICT'er niet wist hoe dit moest.
 • Anoniem - Beoordeling: 6/10
  Allereerst vond ik het erg jammer dat de opleiding digitaal was. Ik begrijp helemaal waarom deze keuze gemaakt is, desondanks jammer. Verder vond ik de cursus erg interessant, maar wel veel theorie, veel zenden vanuit de docent en beperkte behandeling van casuïstiek. De docent was bekwaam. Er werd weinig rekening mee gehouden dat er ook cursisten deelnamen zonder juridische achtergrond (afkortingen, verwijzingen naar uitspraken, wetteksten).
 • Nora Nora Bolderheij - Beoordeling: 8/10
  Fijn dat we met een gemengde groep zaten, juridische kant is voor mij nieuw, vond ik waardevol. Ook casuïstiek werd besproken, dicht bij de praktijk dus.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Deel deze pagina