Training ethiek in de personenschadebehandeling**

NiveauVerdiepingsniveau
PO punten12 J(PO), 6 NIVRE ,6 NVVA
Nieuw
Training ethiek in de personenschadebehandeling** Ethische aspecten personenschadezaken


Startdatum:


Informeer mij

12
NIVRE

LEF in de letselschade

Ken je dat (onderbuik-)gevoel als je in gesprek bent met een slachtoffer of je inleest in een dossier? Er lijkt iets niet te kloppen, maar je kunt er niet concreet de vinger op leggen. In deze training geven we jou handvatten om hier niet mee rond te blijven lopen, maar het bespreekbaar te maken, vast te leggen in het dossier en er iets mee te doen op een manier waardoor je achteraf ook zult weten dat je het goede hebt gedaan.

LEF: Letsel, ethiek en fraude. Hoe ben je kritisch, houd je de verbinding en bereik je goed onderbouwd je doel? Daarom doorlopen we tijdens de training het letselschadeproces aan de hand van een (levens-)echte casus; we doen ontdekkingen, gaan het gesprek aan en leggen dat vast in het dossier. Je leert daarbij ook bewust te zijn van je eigen vooroordelen en reflecteert op hoe jij omgaat met je onderbuikgevoel. Het resultaat is dat je een gedegen vastlegging doet, vertrouwen hebt in je analyse, de verbinding en je doel behaalt. Ook zal je een mens blijken met alle onvolkomenheden, bias en aarzelingen om ingewikkelde zaken bespreekbaar te maken die daarbij horen. Dit onderkennen en meenemen in je analyse leidt tot efficiency, omdat je later in het proces kunt teruggrijpen op een goed fundament.

Naast nieuwe kennis en gedrag geeft deze opleiding basis voor een nieuwe houding in de behandeling van het dossier. Een houding van kritisch mogen zijn, waarin je open, transparant, eerlijk en nieuwsgierig bent en dat koppelen we aan de vraag wat ethisch verantwoord is. Voor jou als persoon en in je professionele rol. Dat begint met reflecteren in het gesprek of je alles goed gehoord hebt en of alles gezegd is.
Waarheidsvinding staat centraal in de behandeling van je dossier. Soms is de uitkomst dat je op fraude indicatoren stuit. Loop daar niet voor weg. Als je fraude vermoed, moet je wel het LEF hebben om dit bespreekbaar te maken. Hoe je dat doet, wat je vindt van fraude en waar je de grens legt, leer je in deze training waarin je houding verandert naar alert zijn, een zuivere besluitvorming en het kunnen benoemen van je gevoel.

Wat is de cursusvorm?

De training LEF in de personenschadebehandeling biedt een inspirerend programma van twee dagen waarin we samen op zoek gaan naar de grenzen van het vak. Welke signalen kom je tegen, hoe kun je jouw blik verbreden en onderzoek doen en hoe leg je dit vast in je dossier?

In een mix van theorie en interactie worden ethische dilemma’s, de verschillende morele kompassen en vraagstukken uit de praktijk besproken. Hierbij wordt geoefend met morele besluitvorming en met gespreksvoering. Er wordt rekening gehouden met de diverse rollen die je kan hebben binnen de branche. Vaak wordt er op het werk op een bepaalde manier gereageerd omdat ‘dit zo gaat binnen de beroepscultuur’. De cultuur binnen een organisatie en het eigen gevoel over wat goed is en wat niet, beïnvloeden het werk. Maar welke valkuilen en stereotypes zitten er verborgen in de beroepscultuur? Hoe kun je beslissen wat het beste is als je moet kiezen tussen twee kwaden (of goeden), als belangen elkaar dwarsbomen?
Er zal een acteur aansluiten om juist ook met de spannende gesprekken binnen een onderzoek te kunnen oefenen.

Onder begeleiding van een oud-rechercheur, thans werkzaam bij Sedgwick op de afdeling Fraude & Onderzoek, leer je aan de hand van de ethische aspecten die verbonden zijn aan de beroepsuitoefening, nadenken over juist handelen. Wat doe je met onderbuikgevoelens? Daarnaast worden relevante wet- en regelgeving, gedragsregels, kwaliteitsnormen en fatsoensregels besproken. Wat doe je bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude? Soms weet je als personenschadebehandelaar bij een verzekeraar dat het letsel ernstiger is dan de belangenbehartiger denkt. Ook weet een belangenbehartiger soms dat het slachtoffer terminaal ziek is door een andere aandoening dan het ongeval. Informeer je de andere partij hier dan over of juist niet?

Bewustwording van je eigen rol

Na het volgen van de training ben je je bewust van jouw rol en verantwoordelijkheid in de personenschadebehandeling, weet je hoe je jouw onderbuikgevoel kan onderzoeken en bespreekbaar kan maken, én leer je wat van belang is bij de vastlegging hiervan. Zodat je weet dat je alles gedaan en besproken is en dat je dat goed hebt vastgelegd in het dossier.

Wat is de doelgroep?

De training is interessant voor iedereen die professioneel bij letselschade betrokken is en LEF heeft of wil krijgen.

Wie zijn de docenten?

Martin de Haan NIVRE-re
Cindy Koole
Gert Vos NIVRE-re

Wat leer je tijdens de training ethiek in de personenschadebehandeling?

Na afloop van de training:

 • Ben je in staat onderbuikgevoelens en feiten van elkaar te onderscheiden;
 • Ben je in staat je gevoel te vertalen naar het dossier;
 • Kun je beschrijven hoe je een goed fundament aanbrengt in een dossier;
 • Weet je wat dossieronderzoek is en wat je daarin zelf kunt doen, en wat niet;
 • Kun je claims beter rationaliseren;
 • Kun je meer vanuit ratio handelen dan je emoties laten leiden;
 • Kan je spannende onderwerpen bespreekbaar maken.
 • Ga je met meer zelfvertrouwen en plezier aan het werk;
 • En tot slot: werk je efficiënter en verbeter je je eigen reputatie van ethisch correct onderhandelaar. Dat praat snel verder en vindt jouw werkgever ook een prettige gedachte.

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Ervaring met behandeling van personenschadezaken is nodig om deze training goed te kunnen volgen.

Wat ontvang je na afronding van deze training?

 • 6 NIVRE PE punten.
 • 6 NVVA punten.
 • 12 PO punten. Deze training is door de NOvA erkend als PE opleiding.
 • Bewijs van deelname

Inhouddag 1
ochtend

 • Kennis over ethisch redeneren;
 • Signalen oppikken in een dossier en in gesprek. En wat doe je met deze signalen?
 • Kennen van de regels en gedragscodes;
 • Dynamiek tussen de verschillende betrokkenen;
 • Structuur aanbrengen in je dossier (vastleggen van indicatoren);
 • Casuïstiek bespreking.middag

 • Doen van persoonlijk onderzoek;
 • Hoe komen getuigenverklaringen tot stand?
 • Geheimhoudingsplicht van de advocaat, welke verantwoordelijkheden brengt dat met zich mee?
 • Bespreken van actualiteiten;
 • Herkennen van gedrag en cultuur en tussen de regels door luisteren (gedrag én inhoud);
 • Morele besluitvorming in jouw praktijk.dag 2
ochtend

 • Kennis over fraude onderzoek;
 • Feitenonderzoek;
 • Soorten fraude en eerlijkheid;
 • Onderbuikgevoel omzetten naar je dossier;
 • Hoe ga je om met de rol van de (anonieme) tipgever?
 • Hoe voorkom je tunnelvisie in je dossier?
 • Wat doe je zelf, waar stopt jouw onderzoek en draag je (intern) over?middag: oefenen met acteur

 • Verschillen in achtergrond en gedragingen (ieder zijn eigen blik op de wereld);
 • Herkennen van signalen in gedrag en hierop schakelen;
 • Wat is gedrag, wat is jouw aanname?
 • Versterken van interviewtechnieken in gesprek met een acteur;
 • Het personenschade eerlijkheidsspel.Materiaal


Je ontvangt vooraf een intake. Door deze in te vullen bereid je je voor op deze bijeenkomst. Daarnaast ontvang je een studiemateriaal in de digitale leeromgeving.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Veelgestelde vragen
Deel deze pagina

Nieuwsbrief

Wil jij als eerste belangrijke informatie ontvangen over de opleidingen en trainingen binnen jouw rechtsgebieden? Schrijf je dan hier in.