Piketcursus Psychiatrisch Patiëntenrecht*

Startdatum 7 maart 2022
LocatieLocatie nog niet bekend
NiveauBasisniveau
Aantal lesdagen4
Uiterste inschrijfdatum 7 februari 2022
PO punten20
Piketcursus Psychiatrisch Patiëntenrecht* Goedgekeurd door de RvR voor specialisatie psychiatrisch patiëntenrecht
2250,- (excl. BTW)

Startdatum:


Direct inschrijven

20

Praktijkgerichte kennis voor juridische bijstand aan psychiatrische patiënten

Advocaten, die bereid zijn rechtsbijstand in het kader van de WVGGZ en WZD te verlenen en willen starten bij het psychiatrische patiëntenpiket moeten op de hoogte zijn van thema’s en ontwikkelingen in het psychiatrische patiëntenrecht.

Het deelnemen aan het psychiatrische patiëntenpiket geeft zo zijn eigen uitdagingen binnen het juridisch werkveld. Voor psychiatrische patiënten, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening die te maken krijgen met verplichte zorg is het van groot belang dat zij deskundige begeleiding krijgen van hun rechtspositie. Daarbij is het uitgangspunt dat de toegewezen advocaat de rechten van de cliënt bespreekt en verdedigt ter zitting.

Deze vierdaagse specialisatiecursus bereidt je voor op de complexe en soms weerbarstige praktijk. Vanzelfsprekend komen het juridisch kader en de nieuwe wet- en regelgeving rondom de WVGGZ en WZD aan bod. Op dag 1 wordt uitgebreid in gegaan op de systematiek van de WVGGZ, de zorgmaatregel en de crisismaatregel. Op dag 2 wordt de WZD behandeld en wordt de samenhang tussen de nieuwe wetten toegelicht. Ook wordt de veranderde rechtspositie van de psychiatrische patiënt belicht. Op dag 3 staan de achtergronden zoals ziektebeelden, medicijnen en de rol van de psychiater op het programma. Dag 4 staat in het kader van de omgang met psychiatrisch patiënten en communicatieve vaardigheden.

De Raad voor Rechtsbijstand stelt daarom niet alleen deskundigheidseisen op, maar toetst deze ook. OSR juridische opleidingen biedt als enige de specialisatieopleiding waarmee je voldoet aan een van de eisen voor toegang tot het psychiatrische patiëntenpiket. Daadwerkelijke toelating tot dit piket is hiermee niet gegarandeerd; dit is mede afhankelijk van een open plaats. Nadere informatie over toelatingsvoorwaarden tot het piket en de situatie in jouw arrondissement kun je inwinnen bij de Raad voor de Rechtsbijstand te Utrecht.

Raad voor Rechtsbijstand

Wat is de doelgroep?

Deze cursus is bedoeld voor advocaten, die bereid zijn rechtsbijstand in het kader van de WVGGZ en WZD te verlenen en willen starten bij het psychiatrische patiëntenpiket.

Wat is de cursusvorm?

Deze specialisatieopleiding bestaat uit vier bijeenkomsten van elk een dag.

Wie is/zijn de docenten?

Frank Westenberg
Aart Hendriks
Rembrandt Zuijderhoudt
Erik Sikkens
Miranda Vanbrabant

Wat leer je tijdens de Piketcursus Psychiatrisch Patiëntenrecht?

Na het volgen van deze basiscursus:

 • kun je de systematiek en criteria van de Wvggz en Wzd benoemen;
 • kun je de procedures tot toepassing van onvrijwilige zorg toepassen;
 • kun je de taken en rol van de advocaat in de procedures duiden;
 • kun je beargumenteren op welke momenten rechtsbijstand van belang is;
 • kun je de belangen van de cliënt ter zitting behartigen;
 • kun je benoemen welke manieren van communiceren het beste bij jezelf, de cliënt en de situatie passen;
 • kun je de communicatie met cliënt in goede banen leidt.

Wat ontvang je na afronding van de Piketcursus Psychiatrisch Patiëntenrecht?

Na afronding ontvang je:

 • 20 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
 • een certificaat.
Datum Tijd
7 maart 2022 10:00 uur - 16:30 uur
17 maart 2022 10:00 uur - 16:30 uur
22 maart 2022 10:00 uur - 16:30 uur
28 maart 2022 10:00 uur - 16:30 uur

Inhoud


Dag 1 (ochtend) Introductie Wet verplichte GGZ:

 • Systematiek en indeling van de wet
 • Criteria, zoals stoornis, ernstig nadeel, verzet, ultimum remedium en proportionaliteit
 • Zorg- en crisismachtiging
 • Tijdelijke verplichte zorg
 • Rollen van de ketenpartners o.a. gemeente bij verkennend onderzoek
 • Verschil tenuitvoerlegging en uitvoering
 • Overzicht van alle procedures
 • Rol IGJDag 1 (middag) Verdieping – de zorgmachtigingen crisismaatregel:

 • Positie van betrokkene en rol van de advocaat
 • Rol van de OvJ en geneesheer-directeur
 • Termijnen
 • Rechtsmiddelen
 • Dwang voorafgaand aan en tijdens de crisismaatregel
 • Vervolgmateriaal
 • Schakelbepalingen Wet forensische zorgDag 2 (ochtend) Samenhang WVGGZ en Wet zorg en dwang

 • Aparte wettelijke regeling voor de psychogeriatrie en verstandelijke gehandicaptenzorg
 • Hoofdpunten Wzd
 • Raakvlakken met de WVGGZ en gesloten jeugdzorg
 • Toepassen van dwang en drang intramuraal en extramuraal
 • De AMvB Wzd
 • Vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid
 • Procedures en klachtmogelijkheden
 • Positie van de advocaatDag 2 (middag) Verdieping – uitvoering onder dwang

 • Korte terugblik op eerdere verdiepingssessies/vragen
 • Tijdelijk verplichte zorg
 • Uitvoering van (onderdelen van) de zorgmachtiging of crisismaatregel
 • Beëindiging en onderbreking
 • Overplaatsing (o.a. naar forensische setting)
 • Procedures
 • Klachtrecht
 • Toegang tot de rechter
 • Dwang en drang in de thuissituatieDag 3 (ochtend) Psychiatrische ziektebeelden:

 • Inleiding
 • Het psychiatrisch onderzoek
 • Psychiatrische ziektebeelden: EPA, psychotische stoornissen/schizofrenie, depressie/bipolaire stoornissen, overige
 • Vragen/discussieDag 3 (middag) Psychiatrische ziektebeelden:

 • BOPZ
 • Behandelingen in de psychiatrie: praten +/- pillen?
 • Persoonlijkheidsstoornissen: Borderline
 • Vragen/discussieDag 4 Omgang met psychiatrisch patiënten en communicatieve vaardigheden

 • Interactieve lezing over emotieleer: functie en werking van emoties, hoe bepalen onze emoties onze communicatie en gedrag
 • Effectieve communicatievaardigheden: Wat te doen om de emotie bij de ander te helpen op te vangen? Wat te doen bij persoonlijke belemmerende emoties? Hoe voorkom je emotionele besmetting?
 • Hoe ziet weerstand eruit en hoe ga ik er mee om?
 • Oefenen met reflecteren, doorvragen, grens stellen bij psychiatrisch patiënten


Materiaal


Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het digitale studiemateriaal.

 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  goed
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Over het algemeen goed.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  De opleiding heb ik als uitstekend ervaren; veel geleerd en een goede basis verkregen voor mijn verdere werkzaamheden.
 • Hendrik Hendrikse - Beoordeling: 8/10
  De ins and outs van het specifieke rechtsgebied werden tijdens de cursus op een enthousiaste wijze gepresenteerd en toegelicht. Bedankt daarvoor. Nu op naar de praktijk!

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
info@osr.nl
Deel deze pagina