Cursus verbetering doorstroom van schuldhulpverlening naar Wsnp

StartdatumNader te bepalen
LocatieOnbekend
Aantal lesdagen1
Nieuw
Cursus verbetering doorstroom van schuldhulpverlening naar Wsnp Deze cursus verzorgen wij alleen incompany


Startdatum:


Informeer mij

De Cursus verbetering doorstroom van schuldhulpverlening naar Wsnp verzorgen wij alleen incompany
Verbetering doorstroom schuldhulpverlening naar Wsnp

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel tot wijziging van de Faillissementswet aangenomen. Het doel van dit wetsvoorstel is om de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening (Msnp) naar de wettelijke schuldsanering voor natuurlijk personen (Wsnp) te bevorderen. Dit wetsvoorstel treedt per 1 juli 2023 al in werking.
Het is daarom belangrijk dat schuldhulpverleners beschikken over de juiste kennis en kunde op het gebied van zowel Msnp als Wsnp. Dat voorkomt - of verlaagt in ieder geval aanzienlijk - de kans dat een verzoek tot toelating tot de Wsnp door de rechter niet-ontvankelijkheid wordt verklaard.
In deze cursus worden alle relevante onderdelen uit de Msnp en Wsnp met het oog op deze wetswijziging en de gevolgen voor de taken en functie van schuldhulpverleners behandeld. Naast juridische kennisoverdracht besteedt de docent ook aandacht aan het interpreteren en beoordelen van jaarcijfers van ondernemers. Het maken van een correcte berekening van het vrij te laten bedrag vormt namelijk de basis van het minnelijk traject, met name indien sprake is van een eigen onderneming.

Wat gaat er wijzigen?

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Faillissementswet sluit aan bij de ‘Brede Schuldenaanpak’. Het moet zorgen voor een betere aansluiting tussen het schuldhulpverleningstraject en de Wsnp.
Samen met de aangenomen amendementen brengt het wetsvoorstel wijzigingen aan in de Faillissementswet (Fw). Een belangrijke wijziging is dat de ‘te goeder trouw-toets’ verkort wordt van vijf naar drie jaar. Een andere belangrijke wijziging voor schuldhulpverleners is, dat de rechter bij een verzoek tot toelating tot de Wsnp gaat toetsen of het aangaan van het schuldhulpverleningstraject destijds voldoende ‘kansrijk’ was en zo ja, of dit traject vervolgens correct is uitgevoerd door de schuldhulpverlener.

Wat is de doelgroep?

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor afdelingen en teams schuldhulpverlening werkzaam binnen particuliere stichtingen voor schuldhulpverlening en budgetbeheer, commerciële schuldhulporganisaties, kredietbanken en gemeenten.

Wat is de cursusvorm?

Deze cursus bestaat uit drie fysieke lesdagen van elk vijf contacturen.

Wie is de docent?

Judith Kuijlaars

Wat leer je tijdens de cursus?

Na het volgen van deze cursus beschikken de deelnemers over alle noodzakelijke en relevante kennis en kunde over de Msnp en Wsnp.
Je bent in staat om:

 1. In te schatten of het uitvoeren van een minnelijk traject kansrijk is;
 2. Het minnelijke traject correct uit te voeren;
 3. Daar waar het minnelijke traject niet de oplossing biedt, de doorstroom naar de Wsnp te bewerkstelligen.

We leveren graag maatwerk. Dat betekent dat we van tevoren het programma afstemmen op basis de kennis en ervaring van de deelnemers om de bovengenoemde leerdoelen te kunnen behalen.

Wat ontvang je na afronding van de cursus?

Na afronding van de cursus ontvang je een certificaat.

Losse bijeenkomst(en) afnemen?

Deze cursus bestaat uit drie fysieke lesdagen van elk vijf contacturen (zie ook tabje ‘Programma’). Het is ook mogelijk om losse lesdagen af te nemen.

Neem contact op met ons

Paul Tillemans bespreekt graag de mogelijkheden!
Te bereiken op [email protected] of via het contactformulier.

Datum Tijd
31 december 2030 uur - uur

Inhoud


De cursus bestaat uit drie lesdagen.

Lesdag 1: Msnp

 • WGS
 • Problematische schuldensituatie
 • Misvattingen over Msnp
 • Wetswijziging i.v.m. looptijd
 • Vormen van een aanbod
 • Eigen woning
 • Eigen onderneming
 • Vermogen
 • Lease auto
 • Vtlb
 • Niet-ontvankelijkheid bij een toelatingsverzoek
 • Omzetting faillissement
 • Dwangakkoord
 • MoratoriumLesdag 2: Wsnp en wetswijziging

 • Toelatingsvoorwaarden
 • Wetswijziging
 • Overgangsrecht
 • Beslissingen van de RC
 • Akkoord in de WsnpLesdag 3: Mogelijkheden schuldeisers

 • Bezwaren
 • Verzoek afschrift stukken
 • Tussentijdse beëindiging
 • Ontneming schone lei
 • Klachten bewindvoerder
 • Verzoek doen/nalaten

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Deel deze pagina