Cursus Van start met de Omgevingswet*

Startdatum12 april 2022
LocatieOnbekend
NiveauBasisniveau
Aantal lesdagen1
Uiterste inschrijfdatum 15 maart 2022
PO punten5 J (PO)
Nieuw
Cursus Van start met de Omgevingswet* Van start met de Omgevingswet; ook als incompany cursus beschikbaar
625,- (excl. BTW)

Startdatum:


Direct inschrijven

5
5

De Omgevingswet is aangenomen door de Eerste Kamer en treedt in 2022 in werking. 26 huidige wetten over onder meer milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water en bouwen worden teruggebracht naar één wet.

Heb je jouw collega’s ook wel eens termen horen gebruiken als ‘ja, mits’, ‘integraal werken’ en ‘het omgevingsplan’, maar weet je eigenlijk niet precies wat deze termen betekenen? Of wil je weten wat de Omgevingswet precies beoogt, wat je met de wet kunt bereiken en welke instrumenten je daarvoor tot je beschikking krijgt? In deze basiscursus ontdek je onder leiding van een expert op het gebied van de Omgevingswet en samen met andere deelnemers wat de wet allemaal omvat en wat die wet kan gaan betekenen voor jouw werk.

De Omgevingswet heeft echter niet alleen juridische gevolgen, maar vereist ook een verandering in mentaliteit. De verhouding burger-overheid en de samenwerking binnen verschillende afdelingen van bijvoorbeeld een gemeente worden anders. In deze basiscursus wordt besproken welke gevolgen de invoering van de Omgevingswet op dat vlak met zich mee brengt in het dagelijks werk en wordt hierover gedicussieerd tussen de docent en deelnemers.

Doelgroep
De basiscursus Van start met de Omgevingswet is bedoeld voor juristen, beleidsmedewerkers vergunningverleners, toetsers, handhavers werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies waterschappen en rijksdiensten.

Cursusvorm
De basiscursus bestaat uit een bijeenkomst van 5 uur.

Docent
Roel Sillevis Smitt is juridisch adviseur omgevingsrecht/Omgevingswet bij Legal Services bij AT Osborne. In het kader van de Omgevingswet is Roel betrokken bij de totstandkoming van de wet op rijksniveau. Ook is hij betrokken bij trainingen en adviezen rond de implementatie van de wet voor bijvoorbeeld provincies, gemeenten en omgevingsdiensten.

Wat leer je
Na het volgen van deze basiscursus:
-Kun je het hoofddoel en de verbeterdoelen van de Omgevingswet en de verbanden daartussen beschrijven;
-Kun je op hoofdlijnen het juridische systeem van de Omgevingswet toelichten;
-Kun je de invoeringswijze van het stelsel uitleggen;
-Kun je de reikwijdte, functies en mogelijkheden van het omgevingsplan en de omgevingsvergunning, en de verschillen met huidige instrumenten benoemen;
-Kun je beargumenteren welke gevolgen de filosofie van de Omgevingswet heeft voor je positie en rol in het werkveld.

Benodigde voorkennis en ervaring
Voor deze basiscursus is geen voorkennis vereist.

Afronding
Deze cursus is erkend door de NOvA. Na afloop van deze cursus ontvang je:
-5 PE-punten.
-een certificaat.

Datum Tijd
12 april 2022 10:00 uur - 16:30 uur

Programma
De volgende onderwerpen komen aan bod:
-het hoofddoel van de Omgevingswet;
-de hoofdlijnen van het juridisch systeem van de Omgevingswet en de invoeringswijze van het stelsel;
-de reikwijdte, functie en mogelijkheden van het omgevingsplan;
-de reikwijdte, functie en mogelijkheden van de omgevingsvergunning;
-de verschillen met de huidige instrumenten;
-de filosofie van de Omgevingswet.

Werkwijze
Tijdens de basiscursus Van start met de Omgevingswet bestaat uit een combinatie van kennisoverdracht, trainingen en discussies.

Materiaal
Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
info@osr.nl
Deel deze pagina

Cursussen die je misschien ook interessant vindt

Cursus Praktisch procederen in het bestuursrecht**

Krijg inzicht jouw mogelijkheden om het bestuursproces te beïnvloeden
5 J (PO) Verdiepingsniveau

Cursus Beroepsprocedure bij de bestuursrechter*

Met behulp van een zittingscasus uit de praktijk leer je effectief procederen.
5 J (PO) Basisniveau

Cursus Awb-bezwaarschriftprocedure*

In één dag leer je hoe je de Awb-bezwaarschriftprocedure effectief gebruikt.
5 J (PO) Basisniveau

Cursus Handhaving en toezicht in het Sociaal Domein**

 
Nieuw
Met topdocenten Erik Klein Egelink en Matthijs Vermaat
3 J PO Verdiepingsniveau