Basiscursus mededingingsrecht

Startdatum19 september 2023
LocatieSpace to Create Utrecht CS
Aantal lesdagen1
Uiterste inschrijfdatum 22 augustus 2023
PO punten3 J (PO)
Nieuw
Basiscursus mededingingsrecht
349,- (excl. BTW)

Startdatum:


Direct inschrijven

3

Kern van het mededingingsrecht
In de basiscursus mededingingsrecht komt de kern van het mededingingsrecht aan bod. Met name het kartelverbod en het verbod om misbruik te maken van een economische machtspositie worden behandeld. De docent schept duidelijkheid over wat in ieder geval niet mag, wat wel is toegestaan en wanneer een nadere beoordeling nodig is. Daarbij kijken we niet alleen naar afspraken tussen concurrenten, maar ook naar wat in distributierelaties is toegestaan. De (on)mogelijkheden tot het beperken van import en export komen ook aan bod.

Het mededingingsrecht verzekert ondernemingen van effectieve en eerlijke concurrentie. Vragen die binnen het rechtsgebied spelen zijn bijvoorbeeld: Is deze transactie wel geoorloofd op grond van het mededingingsrecht? Krijgen we dan geen boete van de ACM? Soms zijn deze vragen terecht, maar vaak is de angst voor hoge boetes niet gerechtvaardigd. Dat kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat waardevolle initiatieven niet worden ontplooid. Anderzijds wordt soms ten onrechte niet aan het mededingingsrecht gedacht, met alle risico’s op hoge boetes van dien. Kennis van het mededingingsrecht kan helpen deze risico’s te beperken.

Doelgroep
De basiscursus mededingingsrecht is bedoeld voor bedrijfsjuristen, compliance officers, bestuurssecretarissen en bestuurders, maar ook advocaten die deze personen op commercieel vlak adviseren. Voor deze basiscursus is geen voorkennis vereist.

Cursusvorm
De basiscursus bestaat uit een bijeenkomst van 3 uur.

Wat leer je?
Na het volgen van deze basiscursus:
- Kun je hoofd- en bijzaken van het mededingingsrecht onderscheiden;
- Kun je de belangrijkste do’s en don’ts uit hoofde van het mededingingsrecht benoemen;
- Kun je beargumenteren wanneer je een nadere mededingingsrechtelijke analyse moet (laten) maken.

Afronding
Deze cursus is erkend door de NOvA. Na afloop van deze cursus ontvang je:
- 3 PO-punten.
- bewijs van deelname.

Datum Tijd
19 september 2023 09:30 uur - 12:45 uur

Programma:
– Toepassingsbereik van het mededingingsrecht: het gedrag van ondernemingen
– Het kartelverbod:
* Verboden en toegestane afspraken tussen concurrenten
* Verboden en toegestane afspraken tussen leverancier en afnemer
– Het verbod op misbruik van machtspositie
* Toelichting op het begrip machtspositie
* Voorbeelden van misbruik
– Aandachtspunten met betrekking tot het beperken van parallelhandel tussen EU-lidstaten
– Hoofdlijnen concentratiecontrole

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Deel deze pagina

Cursussen die je misschien ook interessant vindt

Training advocaat en ondernemer

 
Nieuw
Leer nog beter netwerken op basis van jouw persoonlijke stijl
6 NJ PO Onbekend

Cursus Awb-bezwaarschriftprocedure*

In één dag leer je hoe je de Awb-bezwaarschriftprocedure effectief gebruikt.
5 J (PO) Basisniveau

Basiscursus Nederlands en Europees aanbestedingsrecht*

Cursus met veel aandacht voor de actualiteit (aanbestedingswet 2016)
5 J (PO) Basisniveau

Cursus beroepsprocedure bij de bestuursrechter (Awb)*

Met behulp van een zittingscasus uit de praktijk leer je effectief procederen.
5 J (PO) Basisniveau