Basiscursus huurrecht woonruimte (incl. huurprijzenrecht)*

Startdata 8 november 2024
NiveauBasisniveau
Aantal lesdagen3
PO punten15 PO J
Basiscursus huurrecht woonruimte (incl. huurprijzenrecht)* Complete basiskennis over huurrecht van woonruimten
Vanaf 1925,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

15
15

Belangrijkste thema’s rondom de huur van woonruimten

Om huurders of verhuurders bij te staan of te adviseren in huurrechtelijke kwesties rondom woonruimte heb je een goede basis nodig van het huurrecht. Onze driedaagse basiscursus huurrecht biedt deze. Gedurende deze opleiding komen alle elementaire onderdelen van het huurrecht met betrekking tot woonruimten aan bod. Begrip ‘huur’, de verplichtingen van huurders en verhuurders en de gebrekenregeling worden uitvoerig besproken en toegelicht. Daarnaast gaan we in op de belangrijkste thema’s rondom de huur van woonruimten. De cursus wordt afgesloten met het technische onderdeel huurprijzenrecht woonruimte en de praktijkmiddag waarin specifieke casuïstiek binnen het woonruimterecht wordt behandeld.

Huurrecht is en blijft in beweging

Nieuwe en gewijzigde wetgeving zorgen ervoor dat kennis binnen het huurrecht snel veroudert. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de Wet Goed Verhuurschap of regulering van de middenhuur. Actuele maar vooral ook praktijkgerichte kennis van het huurrecht is en blijft daarom onmisbaar.

Wat is de doelgroep?

Deze basiscursus is ontwikkeld voor iedere juridisch professional die in zijn of haar praktijk intensief werkzaam is, of gaat worden, op het gebied van het huurrecht en specifiek huurrecht rondom woonruimten: juridisch adviseurs en (juridisch) professionals uit bedrijfsleven (corporaties, vastgoedbeleggers e.a.), overheid en zorg, rechtsbijstandsjuristen, rechtshulpverleners, maar bijvoorbeeld ook mediators met een juridische achtergrond. Om deel te nemen aan deze basiscursus is een afgeronde juridische vooropleiding op minimaal HBO-niveau nodig.

Wat is de cursusvorm?

Deze basiscursus bestaat uit drie bijeenkomsten van elk één dag:

 • Lesdag 1: Huurrecht algemeen;
 • Lesdag 2: Huurrecht woonruimte;
 • Lesdag 3: Huurprijzenrecht woonruimte en praktijkmiddag thema’s woonruimterecht.

Tijdens de lesdagen volg je klassikaal onderwijs werk je met praktijkgerichte casuïstiek en voorbeelden.

Wie zijn de docenten?

Ivette Mol
Jaap Dammingh
Gert-Jan Wiekart
Jeroen Groenewoud

Wat leer je tijdens de basiscursus huurrecht woonruimte (incl. huurprijzenrecht)?

Na afloop van lesdag 1 kun je in concrete zaken:

 • adviseren of en wanneer sprake is van huur;
 • adviseren over de verplichtingen van de huurder en de verhuurder;
 • adviseren over de gebrekenregeling;
 • adviseren over de beëindiging van een huurovereenkomst en de opleververplichtingen;
 • Uitleg geven over de procesrechtelijke aspecten binnen het huurrecht.

Na afloop van lesdag 2 kun je in concrete zaken:

 • adviseren over huur van tijdelijke aard;
 • adviseren over de rechten en plichten van renovatie;
 • adviseren over gemengde huurovereenkomsten waarbij woonruimte betrokken is;
 • adviseren over de rechten van derden bij huur van woonruimten;
 • adviseren over de rechten en plichten bij onderhuur.

Na afloop van lesdag 3 kun je in concrete zaken:

 • adviseren over de vaststelling van huurprijzen van woonruimten;
 • uitleggen wat de rollen en bevoegdheden van de Huurcommisie zijn;
 • uitleggen en bepalen welke procedures je voert bij de Huurcommissie;
 • adviseren over tijdelijke huurovereenkomsten;
 • adviseren over de (on)mogelijkheden van de ontbinding van huurovereenkomsten met betrekking tot woonruimten.

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Om deel te nemen aan de basisopleiding huurrecht verwachten we dat je een juridische vooropleiding op minimaal HBO-niveau hebt afgerond.

Wat ontvang je na afronding van de basiscursus huurrecht woonruimte (incl. huurprijzenrecht)?

Na afloop ontvang je:

 • 15 PO-punten (PO J NOvA) voor advocaten;
 • 15 MfN PE-punten. Deze opleiding is door MfN erkend als PE-cursus;
 • een bewijs van deelname.

Beroepsopleiding Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten

Het programma van deze basiscursus is gebaseerd op de eindtermen en leerdoelstellingen van het groot keuzevak huurrecht uit de Beroepsopleiding Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Wij hebben deze opleiding zodanig doorontwikkeld dat het maximaal recht doet aan de dagelijkse huurrechtpraktijk en breder toepasbaar dan uitsluitend in de advocatuur.

Erkend door Raad voor Rechtsbijstand (RvR) voor specialisatie huurrecht

Wil je als advocaat op toevoegingsbasis cliënten bijstaan in huurkwesties? Dan stelt de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) vanaf 2020 de eis dat je voldoet aan de door haar gestelde specialisatie eisen. Een van deze verplichtingen is dat je een basisopleiding van tenminste 20 PO-punten voltooit. Voor meer informatie over de eisen van de RvR en de specialisatie huurrecht klik hier.

Onze basisopleiding huurrecht heeft deze erkenning als alle vier de modules worden gevolgd en afgerond.

Inhoud


Module 1: huurrecht algemeen

In de eerste module staat het algemene deel van het huurrecht centraal. Aan bod komen:

 • definitie huur en categorisering;
 • verplichtingen huurder en verhuurder;
 • einde en overgang huur;
 • opleveringsverplichting huurder.Module 2: huurrecht woonruimte
In de tweede module staat het huurrecht bij woonruimten centraal, inclusief de onderwerpen:

 • bescherming huurder tegen beëindiging huur;
 • beëindiging huur na opzegging;
 • ontbinding van de huur;
 • tijdelijke verhuur woonruimte;
 • renovatie en beëindiging huur;
 • bescherming van derden (medehuur, onderhuur, voortzetting na overlijden);
 • signalering huurprijzenrecht van woonruimte.Module 3: huurprijzenrecht woonruimte en huurcommissie & praktijkmiddag woonruimterecht
In de laatste module gaat in het eerste dagdeel de aandacht uit naar het huurprijzenrecht woonruimte en procedures die daarbij horen:

 • systematiek;
 • woningwaarderingsstelsel;
 • geliberaliseerde huurovereenkomsten;
 • servicekosten;
 • rol en bevoegdheden Huurcommissie en te voeren procedures.


In het tweede dagdeel worden op een interactieve wijze woonruimtecasuïstieken (zoals een complexe overlastcasus) behandeld.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Deel deze pagina