Bezoekersvoorwaarden digitaal aan- en afmelden

Voor cursusdagen die bij op locatie worden gegeven, maken wij gebruik van een digitaal aan- en afmeldsysteem. Uiterlijk een aantal uur voor aanvang van de cursusdag, meestal in de nacht voorafgaand aan de cursus, ontvang je per mail een QR-code. Deze code kun je op de cursuslocatie scannen op de daarvoor bestemde iPad. 

Houd er rekening mee dat de mail met QR-code in je spambox terecht kan komen. 

Mocht het aan- of afmelden niet lukken, vraag dan een van onze collega’s om hulp. 

Voor het deelnemen aan een cursus gelden de bezoekersvoorwaarden voor het digitaal aan- en afmelden. 

Digireceptie

Bezoekersvoorwaarden

Deze bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op het aan- en afmelden voor opleidingen middels het scannen van een QR-code of het anderszins digitaal registreren van de aanwezigheid.

 • Definities
  • OSR: Onder OSR wordt verstaan “OSR Juridische Opleidingen BV” , daaronder begrepen de directie en medewerkers die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.
  • Cursist: Onder “cursist” wordt verstaan eenieder die zich heeft aangemeld voor een cursus uit het aanbod van OSR.
  • Cursus: iedere vorm van opleiding zoals cursus, training, leergang etc. die door OSR op haar cursuslocatie of extern wordt aangeboden.
  • Cursuslocatie: de OSR cursuslocatie bevindt zich op de Nieuwegracht 60 in Utrecht. Adresgegevens van eventuele externe cursuslocaties worden altijd expliciet gecommuniceerd. Ook voor –de meeste- externe locaties geldt de procedure van digitaal aan- en afmelden.
    
 • Aan- en afmelden
  • Na de bevestiging van inschrijving ontvangt de cursist een QR code per mail. Deze dient gescand te worden bij binnenkomst en bij het verlaten van de cursus.
  • Bij tussendoor verlaten van het pand voor geplande koffie- of lunchpauzes hoeft er niet gescand te worden.
  • De exacte tijdstippen van aan- en afmelden worden geregistreerd en zijn bepalend voor het toekennen van accreditatiepunten.
  • Voor het verkrijgen van punten is het daarnaast verplicht om zowel bij aanmelden als bij afmelden een handtekening te zetten in het daarvoor bestemde device. Wanneer een handtekening ontbreekt zal er niet worden overgegaan tot het verstrekken van een certificaat.
    
 • Legitimatie
  • OSR kan verzoeken om legitimatie te tonen bij aan- of afmelden voor een cursus op locatie.
  • Het is niet toegestaan om de verstrekte QR-code door een andere partij dan de partij waar de code aan verstrekt is, te laten scannen en de handtekening te plaatsen. Bij twijfel zal er door OSR personeel verzocht worden legitimatie te tonen en kan deelname aan de cursus worden geweigerd.

Ellen Blonk

030 231 53 14
[email protected]
Kantoor
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht