Intervisie: nu ook online trainen of kiezen voor in-company

Terug naar overzicht
23 april 2020

Intervisie is een gestructureerde methode om met collega’s of vakgenoten te leren van ervaringen, problemen, successen en uitdagingen in de dagelijkse werkpraktijk. Deze opzet leent zich goed voor toepassing via een videobijeenkomst. Een mooie kans om in deze tijden je vakbekwaamheid verder te ontwikkelen of om intervisie in te zetten als ontwikkelinstrument voor medewerkers.

Wij bieden, via een betrouwbaar en beproefd digitaal leerplatform Canvas, een online training intervisie in de juridische praktijk. Wil je meer informatie over onze incompany of maatwerk mogelijkheden voor (online) intervisie? Lees dan verder of neem contact met ons op.

NOvA richtlijnen

OSR heeft inmiddels, samen met twee ervaren docenten, een online variant van ons intervisie programma opgesteld. De NOvA geeft tijdelijk toestemming voor deze vorm van online-intervisie zodat aan de voorwaarden van de kwaliteitstoets intervisie wordt voldaan en PO-punten kunnen worden behaald.

In-company mogelijkheden

Intervisie kan ook goed worden ingezet als kantoorbreed traject. We streven daarbij altijd naar een oplossing op maat, bijvoorbeeld door aanvullend een interne opleiding voor gespreksleiders in te richten. Zo kunnen intervisiebijeenkomsten uiteindelijk (geheel of gedeeltelijk en naar wens) onder begeleiding van eigen collega’s voortgezet worden. Nu is bij uitstek het moment om hierin te investeren en een gedegen intervisiestructuur in te richten voor de toekomst.

Bij een incompany intervisietraject worden thema’s als onderlinge communicatie, samenwerking, stroomlijning of juist diversiteit in praktijkuitoefening en best practices uitgewisseld. Juist in deze rijke uitwisseling kan het kantoor groeien in eenheid en leren collega’s op een praktische manier snel van elkaar.

Online training intervisie in de juridische praktijk

Meer informatie Incompany
'Intervisie: nu ook online trainen of kiezen voor in-company