Eva Deen ‘Licht je cliënt goed in’

Terug naar overzicht
24 september 2019

OSR juridische opleidingen laat rechters aan het woord en vraagt hen naar hun achtergronden en ervaringen in de praktijk. 

Welke uitspraak van jezelf is je het meest bijgebleven?

In eerste instantie komt bij deze vraag de uitspraak bij me op waarin we als Regionaal Tuchtcollege de inschrijving hebben doorgehaald van een zorgverlener in het BIG-register. Hoewel we als college allemaal achter deze beslissing stonden, voelden we allemaal het grote gewicht van dit besluit. Voor de zorgverlener in kwestie, die op relatief jonge leeftijd zijn beroep niet meer mag uitoefenen. Maar ook voor de klager, voor wie het een grote stap was deze klacht in te dienen.

Maar verder mijmerend over een antwoord op deze vraag, merk ik dat dit antwoord alleen alle andere uitspraken tekort zou doen. Waar dit een heel zware uitkomst was, weet ik dat alle uitspraken grote impact hebben op partijen. Zowel bij gegrond, als bij ongegrond verklaarde klachten. Een gang naar de rechter of het tuchtcollege is voor niet (juridisch) professionele partijen vaak heel heftig.

Wat me daarover sterk is bijgebleven is een congres over het medisch tuchtrecht waar een grote groep zorgverleners vertelde hoe groot de impact van het medisch tuchtrecht is. En dan niet alleen de uitspraak, maar alleen al de brief van het tuchtcollege die op de mat valt. Die impact is veelal niet bekend bij het grote publiek, waar men zich nog wel eens afvraagt wat het nou helemaal voorstelt, zo’n tuchtuitspraak. Anderzijds kan bij klagers een ongegrondverklaring van een klacht heel hard aankomen. Dat hou ik in gedachten bij elke uitspraak waarbij ik betrokken ben, hoe weinig spectaculair hij misschien in het kader van deze interviewvraag ook mag lijken.

Als je een ding zou mogen veranderen binnen de rechtspraak, wat zou dat dan zijn?

Voorlichting. Een blik op sociale media leert dat er nog veel onbegrip bestaat over uitspraken van rechterlijke instanties en tuchtcolleges. Je kunt een uitspraak nog zo zorgvuldig en toegankelijk formuleren, het blijft tot op zekere hoogte ingewikkeld taalgebruik, en daarbij nemen maar weinigen de moeite een hele uitspraak te lezen. Betere voorlichting over het systeem en de normen waaraan wordt getoetst zou voor meer begrip (en daarmee grotere effectiviteit) kunnen zorgen.

Waar verwonder je je in de praktijk (nu nog) over?

Dat er nog steeds advocaten en belangenbehartigers zijn die denken dat het in het belang van hun cliënt is er ‘met gestrekt been in te gaan’ (hier doel ik met name op letselschadezaken). Dat kan gelden voor de houding, maar ook voor het juridisch standpunt. Deze manier van werken lijkt misschien in het belang van de cliënt, maar is het zelden echt. Ook daar is voorlichting van groot belang, reële voorlichting over kansen en over het standpunt van de andere partij. Gelukkig gaat dit meestal goed, maar ik kan me nog steeds verbazen als er overduidelijk louter vanuit een ‘toernooimodel’ wordt gewerkt, terwijl inmiddels wel duidelijk is dat (meestal) het ‘harmoniemodel’ voor alle betrokkenen tot een betere (en snellere) uitkomst leidt.

Je verzorgt ook een of meerdere cursussen voor OSR juridische opleidingen; Wat wil je jouw cursisten in ieder geval altijd meegeven?

Het antwoord op deze vraag sluit aan op mijn vorige antwoorden: licht je cliënt goed in. Wees reëel, maak de wederpartij niet zwart en laat het niet aan de rechter over het slechte nieuws te brengen, bijvoorbeeld als je weet dat iemand geen recht heeft op een bepaalde vergoeding. Niet om de wederpartij of de rechter te beschermen, maar omdat ik heb gezien hoezeer mensen eronder kunnen lijden als ze in een strijd verwikkeld raken met een zogenaamde “onredelijke/onbetrouwbare/gemene/corrupte/” tegenpartij of als ze ten onrechte denken ergens recht op te hebben en ze dat niet krijgen.

Mr. E.M. (Eva) Deen

Mr. E.M. (Eva) Deen is rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Noord-Holland, en lid jurist van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag.

Cursusaanbod
'Eva Deen ‘Licht je cliënt goed in’